Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads stift Besöksadress: Västra Torggatan 15, 65224 Karlstad Postadress: Box 186, 65105 Karlstad Telefon:+46(54)172400 E-post till Karlstads stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vindkraft

Det finns goda förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft i Sverige. Vindkraft bidrar till att att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen och kan bidra till sänkta elpriser.

Svensk elproduktion har traditionellt vilat på två ben – vattenkraft och kärnkraft. Nu håller ett ”tredje ben”, baserat på förnybar elproduktionsteknik, på att etableras. Teknikutvecklingen har gjort att vindkraften i dag är ekonomiskt konkurrenskraftig i jämförelse med annan ny elproduktion. Sedan 1980-talet har priset för el producerad med vindkraft sjunkit med 80 procent till följd av att vindkraftverken blivit både större och effektivare. Under perioden 2008-2018 ökade den installerade effekten från 1 100 till 7 300 MW och vinden står idag för mer än en tiondel av den svenska elproduktionen. 

Prästlönetillgångarnas engagemang i vindkraft

Satsningar inom förnybar energi, däribland vindkraft, är en viktig del i Prästlönetillgångarnas långsiktiga utveckling. Vi vill när så passar upplåta mark för etablering av vindkraft i bra vindlägen.

Befintliga vindkraftverk

På Prästlönetillgångarnas mark i Karlstads stift står i dagsläget inga vindkraftverk.

TIDIG DIALOG INFÖR VINDKRAFTETABLERING

Prästlönetillgångar i Karlstads stift har fått förfrågningar om vindkraftsetablering inom de nedanstående fastigheterna. Kartor över tänkta områden finns att hämta här nedan.  Under perioden  11 december 2019 - 17 mars 2020 har du möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i ett tidigt skede, innan projekten har påbörjats. Inkomna synpunkter kommer, tillsammans med annan information om natur-, kultur- och sociala värden mm, att utgöra underlag i den lagstadgade tillståndsprocessen inför en vindkraftsetablering.

Lämna dina synpunkter skriftligen via brev eller e-post. Brev ställs till Prästlönetillgångar i Karlstads stift, Box 186, 651 05 Karlstad. E-post sänds till karlstadsstift@svenskakyrkan.se 

”Brukshöjd” (Storfors och Karlskoga kommuner)

Karta Brukshöjd (PDF)

Fastigheter:

Storfors Ettala 1:1

Storfors Trettondetjärn 1:4

Karlskoga Hållsjö Hyttebacke 1:1

Karlskoga Västra Kedjeåsen 1:10

”Häljebyn” (Årjängs kommun)

Karta Häljebyn (PDF)

Fastigheter:

Årjäng Grinsbyn 2:1

”Humletorp” (Årjängs kommun)

Karta Humletorp (PDF)

Fastigheter:

Årjäng Mörnäs 1:1

”Norra Hedane” (Säffle kommun)

Karta Norra Hedane (PDF)

Fastigheter:

Säffle Norra Hedane 2:5

Säffle Leverheden 1:9