Sexuella trakasserier

Varje sexuellt övergrepp är oacceptabelt!

Ingen anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare i Svenska kyrkan har rätt att utnyttja andras tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov.

Alla som kommer till kyrkan har rätt att bli bemötta med respekt för sin personliga integritet.

Några bär på smärtsamma erfarenheter.

Många, pojkar och flickor, kvinnor och män, har blivit utsatta för övergrepp.

Svenska kyrkan tar detta på allvar och stödja den som blivit utsatt för övergrepp i kyrkliga miljöer. Därför har kontaktpersoner för dessa frågor utsetts i varje stift.

Kontaktpersonerna är beredda att lyssna till berättelser och smärtsamma erfarenheter, ge stöd till egna beslut i en svår situation och förmedla kontakter till myndigheter och andra organisationer med erfarenheter av dessa situationer.

Kontaktpersoner i Karlstads stift

hakan.fhager@svenskakyrkan.se
Telefon: 010-83 153 85
Sms: 070 279 30 66

maria.andren@svenskakyrkan.se, diakon,
Telefon: 054-14 15 43

Läs mer i pdf "Vad gör vi nu? Riktlinjer för hur Svenska kyrkan ska bemöta och förebygga sexuella övergrepp"

Läs mer i pdf "Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan"

Andra kontakter vid sexuella övergrepp

NATIONELLT CENTRUM FÖR KVINNOFRID

020-505050 (Kvinnofridslinjen öppen dygnet runt)

ROKS - RIKSORGANISATIONEN FÖR KVINNOJOURER OCH TJEJJOURER I SVERIGE

08-442 99 30

UnIzon kvinnojourer

08-642 64 01

RFSU - RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING

08-692 07 00

RCI - FÖRENINGEN STÖDCENTRUM MOT INCEST (ENBART FÖR KVINNOR)

08-696 00 95

BROTTSOFFERJOUREN

0200-21 20 19

EKHO - EKUMENSIKA GRUPPEN FÖR KRISTNA HOMO- OCH BISEXUELLA SAMT TRANSPERSONER

0737-45 41 97

RFSL - RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELLT LIKABERÄTTIGANDE

08-501 629 00

RFSL:s brottsofferjour

020–34 13 16

HOPP - RIKSORGANISATIONEN MOT SEXUELLA ÖVERGREPP

08-644 03 55

RIKSKRISCENTRA FÖR MÄN