Historik

Karlstads stift är ett mångskiftande stift med en stark förankring i folket i Värmland och Dalsland. Karlstads stift sträcker sig från Kilsbergen till Kölen, från Vänern till Trysil. Det rymmer stora slätter i söder, Dalboslätten som är Sveriges största sammanhängande slättland. Det rymmer Sveriges sydligaste fjällvärld. Det rymmer skärgård- och bergslagsbyggd. Här finns urgammal bygd och vildmark.

Karlstads stift är ett av Sveriges 13 stift. Geografiskt omfattar det Värmland och Dalsland (med undantag av Södra Råda församling numera Amnehärad), vilket betyder att hela Värmlands län, norra delen av Västra Götalands län och den västligaste delen av Örebro län finns inom stiftets gränser.

Värmland och Dalsland hörde under medeltiden till Skara stift. 1693 fick Karlstads stift sina nuvarande gränser. En av Skara-kanikerna (prästerlig ledamot av domkapitlet) fungerade som prost i Värmland och bodde i Tingvalla.

  • 1581 blev Värmland samt Vadsbo och Valle härader i Västergötland avskilda från Skara stift med en superintendent.
  • 1647 blev Karlstad säte för superintendenten.
  • 1658 införlivades Dalsland och ett kontrakt i norra Bohuslän med Karlstads stift, samtidigt som Vadsbo och Valle härader återfördes till Skara stift.
  • 1693 fick stiftet sin nuvarande omfattning.
  • 1772 fick superintendenten titeln biskop.

 

Biskops- och superintendentlängd

Biskopar i Karlstads stift

2016 - Sören Dalevi

2002 - 2016 Esbjörn Hagberg

1986 - 2002 Bengt Wadensjö

1976 - 1986 Sven Ingebrand

1957 - 1976 Gert Borgenstierna

1938 - 1957 Arvid Runestam

1907 - 1938 Johan Alfred Eklund

1872 - 1906 Claes Herman Rundgren

1864 - 1870 Anton Niklas Sundberg

1859 - 1863 Johan Anton Millén

1836 - 1859 Carl Adolph Agardh

1830 - 1836 Johan Jacob Hedrén

1805 - 1829 Olof Bjurbäck

1789 - 1802 Herman Schröderheim

1775 - 1787 Daniel Henrik Herweghr

1772 - 1773 Georg (Jöran) Clars Schröder

 

Superintendenter i Karlstad

1771 - 1773 Georg (Jöran) Claes Schröder

1742 - 1769 Nils Lagerlöf

1731 - 1740 Magnus Petri Aurivillius

1723 - 1731 Johannes (Jöns) Steuchius

1718 - 1722 Ingemund Bröms

1717 - 1718 Daniel Norlindh

1709 - 1717 Thorsten Rudéen

1706 - 1707 Jonas Arnell

1693 - 1704 Benedictus Svenonis Camoenius (eller Caméen)

1673-1693 Erlandus Svenonis Broman

1673 Jonas Johannis Scarinius

1666 - 1673 Andreas Birgeri Kilander

1647 - 1666 Sveno Benedicti Elfdalius (Camoenius)