Foto: Øyvind Lund

Biskopen

Kyrkan ska ha många färger, men beige är inte en av dem. Jag kommer att vara ärlig och driva min linje

Biskopens vapen och valspråk

"Människa bland människor" tog biskop Sören Dalevi som sitt valspråk när han vigdes till biskop i Karlstads stift 2016.

För nyfikna

Läs krönikor, böcker, frågor och svar med biskop Sören Dalevi. Eller lyssna på någon av de podcasts som biskopen gör.

Präst, akademiker och prisad pedagog


Sören är född 1969 och prästvigdes 1996 för Karlstads stift. Sören arbetade tidigare som lektor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet. Sören disputerade 2007 på avhandlingen: ”Gud som haver barnen kär?: Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder.”

Bruksmiljön har präglat Sören. Tre generationer har arbetat vid järnverket i Björneborg. ”Jag är förmodligen den första biskopen med arbetarklassbakgrund” Foto: Øyvind Lund

Som präst har Sören arbetat i Grums och Norrstrand, samt som stiftsadjunkt för ungdomsfrågor i Karlstads stift och skolkaplan vid Geijerskolan.

Sören har fått Karlstads studentkårs utmärkelse ”Årets lärorikaste lärare” samt Karlstads studentämneslärares utmärkelse ”Årets lärare”. Sören forskar kring Kyrkopedagogik och ska i år leda en utbildning i detta ämne på Karlstads universitet.

I augusti 2016 tillträde Sören Dalevi som Karlstads stifts biskop. Biskop Sören Dalevi  vill fokusera på den folkkyrkoteologi som varit så viktig i området: kyrkan är till för alla. Vi har högt i tak, låga trösklar, men vi har också ett golv. Och detta är folkkyrkans ärende i en mening: Att barn och gamla, oavsett klass, kön, sexuell läggning eller bakgrund skall känna sig bejakade av den kyrka som de tillhör. Kyrkan måste därför höja sig upp till folks nivå. Alla ska med. 

”Se, jag gör allting nytt” (Johannes Uppenbarelse 21:5)

Skrifter av biskop sören dalevi

– Vi är människor och vi är kristna. Och vi är kallade att liksom Jesus vara människa bland människor

Biskop Sören vill med sitt motto betona det mänskliga. Men också koppla åter till en tid då kristendomen inte var självklar. Då nya tankar formades.

– Vi lever i en föränderlig värld och kan inte följa traditionen slaviskt. Vi behöver bryta den mot vår egen tid, tänka och göra nytt men känna vår historia.

Kyrkofader Ireneus, som mottot hämtats från, inspirerar stiftets nye biskop.

Det har gått tre månader sedan den omtumlande valdagen, då det efter nomineringsval, provpredikningar, presentationer, hearing och två valomgångar, något överraskande stod klart att nästa biskop i Karlstads stift blir prästen, akademikern och religionspedagogen Sören Dalevi.

– Det har aldrig hänt tidigare att en biskopskandidat som placerat sig på sjätte plats i nomineringsvalet väljs.

I första valomgången var det dessutom bara en röst som gjorde att han gick vidare.

– Det känns som om att det var meningen, summerar Sören.

Biskop electus sitter på sin sommarveranda hemma på Hammarö och ser fram emot att jobbet ska börja. Det har visserligen varit alldeles fullt upp sedan valdagen, både med att förbereda det nya och att avsluta det gamla. Men det är först efter vigningen i Uppsala domkyrka den 28 augusti som Sören på allvar börjar arbeta som biskop.

Som disputerad religionsdidaktiker och prisad pedagog är det den teologiska bildningen som intresserar honom allra mest. Han vill lägga de flesta arbetstimmarna som biskop på att leda, inspirera och samla till fortbildning på en rad olika nivåer. 

Att prata kristen tro, att skriva, föreläsa och svara diskuterande på de frågor som människor ställer i vår tid, där finns utan tvekan hans stora styrka och engagemang. Förmågan att prata enkelt om det komplicerade och inspirera till önskan om att förstå mer, uppstår spontant i varje möte. Sören gillar att folkbilda.

Men det är inte där han börjar. Stiftets nya biskop har inledningsvis tackat nej till samtliga inbjudningar om att föreläsa och/eller predika, med undantag för de större kontraktssamlingarna. Han deltar varken i påvens besök i Lund eller vid hembygdens dag i Björneborg. Nejet är tydligt och konsekvent. Den närmaste tiden kommer han att ha fokus på det administrativa. Laget ska byggas.

Foto: Simon Söderqvist

Fyra viktiga tjänster på stiftskansliet ska tillsättas under hösten – kanslichef, kommunikationschef, chef för pastorala enheten samt rekryteringsansvarig. Stiftstyrelsens arbetsutskott, där Sören från och med september är ordförande, sköter rekryteringen.

– Det är en mångmiljoninvestering, tillsättningar är så avgörande. Där vill jag lägga ner ett omsorgsfullt arbete.

Han letar efter de där personerna som kompletterar varandra, som kan olika saker och har olika bakgrund och erfarenheter. Basen i bygget ska kännetecknas av mångfald och bredd.

– Det är lätt att välja de som är och tycker lika som en själv, men den fällan måste man som ledare akta sig noga för.

Redan under utfrågningarna var han tydlig med sin ledarfilosofi. Det är ”laget, inte jaget” som gäller. Och ingen ska jobba dygnet runt. Myten om det ensamme, starke (ofta manlige) chefen som alltid är tillgänglig är förkastlig, anser Sören. Särskilt i en organisation som värnar om äktenskap, barn och familj. Att jobba jämt är inte trovärdigt. Det gäller alla, också biskopen.

Att hålla distans till uppdraget och det egna jaget är därför den första utmaningen i nya jobbet. Och det började redan på valdagen då gratulationer och inbjudningar strömmade in. Det är så lätt att dras med och tro att man är oersättlig. Att tacka ja till allt det roliga, få bekräftelse och uppskattning.

– Men det här uppdraget handlar inte om mej. Distans är helt avgörande. Först behöver jag sätta mig in i jobbet, lära mig rutiner, vara påläst och se vad stiftet behöver. Det gäller att tänka strategiskt och att leda på ett bra sätt.

Sen, om ett år eller så, kommer tid för föreläsningar, möten och samtal.

– Nejet är bara tillfälligt. Jag kommer ut, men inte än. Jag har gott om tid.

Det ringer på biskopens nya hemliga nummer. Det är dottern. ”Hej Sara, det går bra, ni får komma till oss. Och ja, ni får låta så mycket ni vill.”

Text: HELENA SÖDERQVIST

 

Om Sören

Född: 1969 i Björneborg.

Uppväxt: I en kristen arbetarklassfamilj.

Bor: I villa på Hammarö, flyttar med familjen till Biskopsgården i november.

Familj: Hustrun Veronica, barnen Sara, Hanna och Samuel, katten Pelle och hunden Svante.

Studier: Religionsvetenskap i Karlstad och Uppsala 1992-1996, prästvigd för Karlstads stift 1996, doktorandstudier vid Karlstads universitet 2003-2007, disputerade på avhandlingen: ”Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och bibeln i berättelser och bilder.” Pågående forskning kring kyrkopedagogik har resulterat i ett antal vetenskapliga artiklar, bland annat ”Kunskapen i kyrkorummet: Hur kyrkopedagogik skapar bredare förståelse av religion för skolelever”.

Anställningar: Församlingsassistent i Kristinehamn, präst i Grums och Norrstrands församlingar, stiftsadjunkt för ungdomsfrågor i Karlstads stift, skolkaplan vid Geijerskolan, lektor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet.

Fritidsintressen: Film, litteratur, friluftsliv och sport.

Bibelcitat inför biskopsvalet: ”Se, jag gör allting nytt.” Upp 21:5

Motto som biskop: ”Människa bland människor.”

 

Vad gör en biskop?

I varje stift skall det enligt "Lagen om Svenska kyrkan" finnas en biskop. Biskopen fungerar som stiftets andlige och administrative ledare samt prästernas och diakonernas själasörjare.

Biskopen beslutar om präst- och diakonvigning. Detta beslut kan inte överklagas. Ingen annan än biskop kan förrätta präst- och diakonvigningar.