Foto: Øyvind Lund

Biskop Sören Dalevi

Sören Dalevi är den sextonde biskopen i Karlstads stift. Han är den högsta ledaren i stiftet och företräder Svenska kyrkan i Värmland och Dalsland. Som andlig ledare vill biskop Sören fokusera på vad som är viktigt för de som lever och vistas i området. Alla ska kunna mötas på lika villkor och leva som människa bland människor.

För att Svenska kyrkan i Värmland och Dalsland ska kunna fortsätta vara nära människan behöver fokus ligga på rätt ställe. För biskop Sören handlar det om att:

  • Föra berättelsen om kristen tro vidare på ett sätt som är enkelt att förstå och relatera till
  • Ta hand om barn och unga, för de är framtiden
  • Ta vara på Svenska kyrkans resurser genom samarbete där det går
  • Hitta, behålla och utveckla medarbetare för att kunna fortsätta vara kyrkan mitt i byn

Kyrkan ska ha många färger, men beige är inte en av dem. Jag kommer att vara ärlig och driva min linje

Biskop Sören Dalevi

Folkkyrkan i fokus

Den folkkyrkliga teologin innebär att kyrkan är till för alla och det är viktigt för biskop Sören. Hos Svenska kyrkan i Värmland och Dalsland är det högt i tak och låga trösklar, med ett stabilt golv. Och detta är folkkyrkans ärende i en mening: Att barn som gamla och alla där emellan, oavsett klass, kön, sexuell läggning eller bakgrund skall känna sig välkomnade av den kyrka som de tillhör. Kyrkan måste därför höja sig upp till folks nivå. Alla ska med. 

Biskopens vapen och valspråk

"Människa bland människor" tog biskop Sören Dalevi som sitt valspråk när han vigdes till biskop i Karlstads stift 2016.

Biskopens kåpa

Biskoparna i Svenska kyrkan har särskilda kläder, bland annat bär de en biskopskåpa vid särskilda tillfällen. Här kan du läsa om symboliken i kåpan som biskop Sören Dalevi invigde på första advent 2022.

Herdabrevet Barnens bästa bibel

Varje biskop ska ge ut ett herdabrev under sin ämbetstid. Herdabrevet är tänkt att peka ut riktning och tydliggöra vad man vill som biskop. Biskop Sören Dalevi valde att skriva en helt ny barnbibel som sitt herdabrev. Hösten 2020 gavs Barnens bästa bibel ut, med illustrationer av Arvikakonstnären Marcus-Gunnar Pettersson.

Foto: Øyvind Lund

Tanken är att Barnens bästa bibel ska vara användbar för såväl församlingar och en bred allmänhet som för skolor. När Sören skrev boken var tanken att den ska fungera som lärobok i årskurs 2, och det finns olika typer av pedagogiskt stöd kopplat till Barnens bästa bibel.

Du hittar sidan Barnens bästa bibel via en länk längst ner på sidan. 

Vem är Sören Dalevi?

Sören är född 1969 och växte upp i brukssamhället Björneborg, utanför Kristinehamn. Bruksmiljön har präglat Sören, i tre generationer har hans familj arbetat vid järnverket i Björneborg. Han tillträdde som biskop 28 augusti 2016.

Biskop Sören prästvigdes 1996 för Karlstads stift och har varit präst i Grums pastorat och i Norrstrands församling, i Karlstad, samt som stiftsadjunkt för ungdomsfrågor i Karlstads stift och skolkaplan vid Geijerskolan. Innan han blev biskop arbetade Sören som lektor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet. Där fick han Karlstads studentkårs utmärkelse Årets lärorikaste lärare samt Karlstads studentämneslärares utmärkelse Årets lärare.

Sören disputerade 2007 på avhandlingen: ”Gud som haver barnen kär?: Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder.”

År 2020 gav Sören ut barnbibeln Barnens bästa bibel, med illustrationer av Marcus-Gunnar Pettersson.

Relaterat innehåll

Barnens bästa bibel

En bibel för barn skriven av biskop Sören Dalevi, direkt från de grekiska och hebreiska originaltexterna. Orden har blivit detaljrika illustrationer gjorda av barnboksförfattaren Marcus-Gunnar Petterson.

Biskopen skriver

Biskop Sören Dalevi skriver böcker, krönikor, tal, predikningar och mycket mer. Här hittar du en samling av biskopens verk. Och vill du inte läsa finns en del texter och tal inspelade. Här finns något för alla helt enkelt.

Filmer med biskop Sören Dalevi

Här hittar du tal, predikningar och andra filmer med biskop Sören Dalevi. Allt samlat i en spellista på Karlstads stifts Youtubekanal.

Biskop Sören Dalevis poddar

Här hittar du inspelade avsnitt från biskopens poddar: Människa bland människor och Nyfiken i en strut.