Närbild på guldfärgade kugghjul i ett urverk.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Verksamhet och uppföljning

Karlstads stift vill att alla människor ska få leva i tro, hopp och kärlek. Stiftets uppdrag är att främja församlingar och pastorat och finns därför för deras skull. Det ska speglas i stiftets verksamhet. Här hittar du stiftets och prästlönetillgångarnas verksamhetsplan och årsredovisning.

Karlstads stift arbetar med fyra strategiska områden: den pedagogiska utmaningen, barn och unga, samverkan och kompetensförsörjning. Stiftet ska vara drivande inom alla fyra områden. Inom lärande och undervisning, som är en del av den pedagogiska utmaningen, ska stiftet vara drivande och ledande samt bana väg för och vara till nytta för hela Svenska kyrkan.

Vision

Tro, Hopp och Kärlek

  • Tro: uppmuntra människans gemenskap med Gud och medmänniskor 
  • Hopp: alltid visa på hoppet
  • Kärlek: utan kärlek riskerar tro och hopp att bli till tomma ord

Inriktningsmål

  • För församlingens skull 
  • Bana väg och vara till nytta för hela Svenska kyrkan