Foto: Øyvind Lund

Kyrkliga yrkesutbildningar

Drömmer du om att arbeta nära människan? Inom Svenska kyrkan finns det fyra profilyrken: präst, diakon, församlingspedagog och kyrkomusiker. Läs mer om dem och utbildningarna som tar dig dit.

Du som vill arbeta med ett av Svenska kyrkans profilyrken väljer under studietiden ett stift att tillhöra. Du som väljer Karlstads stift kommer märka att vi är lite annorlunda. Det är något som vi är stolta över! 

Karlstads stift präglas av närhet till människorna, det folkkyrkliga och en berättarkultur, som finns både inom och utanför kyrkan. Karlstads stift har sedan 1900-talets början också varit drivande när det kommer till trons pedagogiska aspekter. 

I Karlstads stift arbetar vi med att alla kan mötas på lika villkor, att man kan leva som människa bland människor.

Präst

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava? Möta, samtala med, och undervisa människor i kristen tro? Prästyrket är omväxlande och engagerande.

Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

I församlingen är gudstjänsten centrum och det som ger pulsen. Här sker ett möte mellan Gud och människor. Som präst ger du vidare och gör Guds ord levande. Du leder gudstjänster och andakter på egen hand eller tillsammans med kollegor och andra i församlingen. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens unika uppgifter.

Att vara präst är mer än bara ett yrke, det är ett kall som handlar om livshållning och personlig tro. Präst är du hela tiden. Det är inte en funktion som upphör när arbetsdagen är slut.

Kontaktperson på Karlstads stift

  Diakon

  Brinner du för alla människors lika värde? Är du en god lyssnare? Då kan Diakonyrket vara något för dig. Diakonen verkar för att människor ska få stöd i utsatta situationer och ha tillgång till gemenskap och ett socialt nätverk.

  En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.
  Foto: Kristin Lidell /Ikon

  Diakonen leder det diakonala arbetet i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete.

  Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök och sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem och asylsökande. Det handlar också om att föra de utsattas talan och formulera de dilemman som välfärdssamhället skapat. Diakonen har kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer. Att leda andakter och medverka i gudstjänster ingår diakonens uppgifter.

  Kontaktperson på Karlstads stift

   Församlingspedagog

   Vill du arbeta med barn, unga och familjer? Gillar du att tala om både livets mening och skoskav? Känns ungas situation angelägen för dig och skulle du vilja vara deras stöd i skolan och på nätet? Då kan pedagogyrket vara något för dig.

   En bebis sitter i en kvinnas knä och skrattar.
   Foto: Alex Giacomini /Ikon

   Barn och unga är en prioriterad grupp i Svenska kyrkan. Församlingspedagogen står mitt bland barnen och de unga. Ansvaret för och mötet med barn och ungdomar är centrum i församlingspedagogens yrke. Det kan handla om att finnas med i nätverk, grupper eller konfirmandläger. Att ha kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller ungdomsorganisationer är en naturlig del i uppdraget.

   Konfirmandarbete är en angelägenhet för hela församlingen och församlingspedagogen har en självklar och viktig plats i teamet. Att samarbeta och att hela tiden utveckla lärandet, undervisningen och den sociala gemenskapen hör till de spännande uppgifterna.

   Som församlingspedagog kan du även arbeta med vuxna, till exempel ansvara för församlingens pilgrimsarbete, bibelstudiegrupper, kyrkopedagogik, och utbilda kyrkvärdar och ideella ledare.

   Kontaktperson på Karlstads stift

    Kyrkomusiker

    Närbild på någon som spelar orgel.
    Foto: Nadine Minner /Ikon

    Vill du vara ledare i Svenska kyrkans största frivilligverksamhet – körer för stora och små? Är du intresserad av pedagogik och möten med människor? Gillar du att spela orgel och andra instrument? Frihet och egna initiativ ger möjlighet att arbeta med körer, instrumentalmusik, konfirmander och ungdomsverksamhet.

    Att spela i gudstjänster av alla de slag är själva rytmen i en kyrkomusikers uppgifter. Dop, vigslar och begravningar går från dur till moll och innefattar olika musikgenrer. Kontakter med människor i livets alla tänkbara skeden är en del av vardagen.

    Kyrkomusikerutbildning på Geijerskolan

    Karlstads stift samarbetar med Geijerskolan, en av de folkhögskolorna utbildar kyrkomusiker. Skolan finns i Ransäter och på deras webbplats kan du läsa om utbildningen.

    Kontaktperson på Karlstads stift

     Relaterat innehåll

     Välkommen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut

     - här kan du utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst

     Ung i kyrkan

     Jesus gjorde tydligt att barn och unga har en central roll i kyrkan och så är det också hos Svenska kyrkan i Värmland och Dalsland. I församling finns det plats för alla, här kan du läsa mer om hur du som ung kan engagera dig. Det finns en uppgift just för dig.

     Lediga jobb

     Letar du nytt jobb? Här hittar du lediga tjänster i Karlstads stift. Hoppas vi ses!