Biskop Sörens predikningar och tal

Här kan du se, höra eller läsa ett urval av biskopens predikningar och tal.

Gud vill oss väl

Hur ska vi se på Svenska kyrkans roll nu och i framtiden? Hur kan vi ta oss an de utmaningar vi står inför? Kring detta resonerar biskop Sören Dalevi i talet Gud vill oss väl, som finns att ta del av både som text och som inspelning.

Dopet och folkkyrkan

Vad innebär det att vara folkkyrka idag och i framtiden? Biskop Sören Dalevi har formulerat tankar kring detta i talet Dopet och folkkyrkan som finns både att läsa och att se som film.

En ordlös erfarenhet- om svenskarnas andlighet och existensiella erfarenheter

Religionshistorikern och författaren David Thurfjell har fått mycket uppmärksamhet för sin senaste bok "Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion". Titta på samtalet mellan två forskare om den utbredda andligheten hos svenska folket.

Inspelningar av biskopens linjetal

Se biskopens linjetal 2024

Publicerad:

Nu finns biskop Sören Dalevis tal riktat till alla som arbetar i Svenska kyrkan i Karlstads stift inspelat.

Se biskopens linjetal 2023

Publicerad:

Nu finns biskop Sören Dalevis tal riktat till alla som arbetar i Svenska kyrkan i Karlstads stift inspelat.

Biskop Sörens predikningar i textformat

Regnbågsnyckeln

Här kan ni läsa biskop Sören Dalevis predikan i samband med att Regnbågsnyckeln delades ut till Nor-Segerstads församling.