Foto: Öyvind Lund

Biskop Sörens predikningar och tal

Här kan du se, höra eller läsa ett urval av biskopens predikningar och tal.

Här finns predikan från julnattsmässan 2020.

Här hittar du biskop Sörens predikan från gudstjänsten i Domkyrkan på första advent 2020.