Foto: Öyvind Lund

Biskop Sörens predikningar och tal

Här kan du se, höra eller läsa ett urval av biskopens predikningar och tal.

Här finns biskopens predikan från invigningen av Övre Älvdals nya kyrksal vid Dalby kyrka elfter söndagen efter trefaldighet 2021.

Här finns biskopens predikan från palmsöndag 2021.

Här finns biskop Sörens predikan från prästvigningen 24 januari 2021.

Här finns predikan från julnattsmässan 2020.

Här hittar du biskop Sörens predikan från gudstjänsten i Domkyrkan på första advent 2020.