Foto: Øyvind Lund

Biskop Sörens predikningar och tal

Här kan du se, höra eller läsa ett urval av biskopens predikningar och tal.

Dopet och folkkyrkan

Vad innebär det att vara folkkyrka idag och i framtiden? Biskop Sören Dalevi har formulerat tankar kring detta i talet Dopet och folkkyrkan som finns både att läsa och att se som film.

En ordlös erfarenhet- om svenskarnas andlighet och existensiella erfarenheter

Religionshistorikern och författaren David Thurfjell har fått mycket uppmärksamhet för sin senaste bok "Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion". Titta på samtalet mellan två forskare om den utbredda andligheten hos svenska folket.

Regnbågsnyckeln

Här kan ni läsa biskop Sören Dalevis predikan i samband med att Regnbågsnyckeln delades ut till Nor-Segerstads församling.