Kyrkan som trygghetspunkt

Svenska kyrkan är en trygg plats där många finner tröst eller stöd i krisen ur ett andligt eller existentiellt perspektiv. Men kyrkans byggnader kan också vara en trygghetspunkt i praktisk bemärkelse, en plats att gå till i krisläge för att hämta vatten, värma sig och ladda mobilen.

Kyrkan som trygghetspunkt i både andlig och praktisk mening

I ett krisläge med frekventa och långvariga elavbrott och brist på värme eller vatten kan kyrkans över 20 000 byggnader vara en intressant tillgång. Byggnaderna finns geografiskt utspridda och fungerar som väl etablerade mötesplatser runt om i landet. Därmed utgör de en intressant möjlighet och bas för att utveckla och testa konceptet kyrkan som trygghetspunkt.

Startar i Värmland och Dalsland

Svenska kyrkan Karlstads stift, som verkar i Värmland och Dalsland, har egen expertis inom det energitekniska området och erfarenhet av ett projekt som testar och utvecklar batterilagring av energi i kyrkolokaler. Det gör att Värmland och Dalsland är en lämplig plats att driva trygghetspunktsprojektet. Dessutom finns också engagemang och kunnande i flera av de aktuella kommunerna, Säffle, Åmål och Mellerud.

Initiativet till projektet har tagits av Svenska kyrkan Karlstads stift, i samverkan med Svenska kyrkans nationella energisamordnare, Magdalena Boork. Tanken är att kyrkans byggnader ska kunna representera inte bara en andlig trygghet utan även fungera som en samlingsplats i kris, där värme, vatten och mobilladdning kan finnas tillgängliga för lokalbefolkningen.

Om projektet

Projektet Kyrkan som trygghetspunkt finansieras av innovationsmyndigeten Vinnova och drivs av Svenska kyrkan Karlstads stift i samarbete med flera kommuner och pastorat samt Länsstyrelsen och Karlstads universitet. Teknisk samarbetspartner är Assemblin.

Kommuner och pastorat som delar i projektet:

  • Säffle, Åmåls och Melleruds kommun
  • Säffle, Åmåls och Melleruds pastorat

Kila församlingshem i Säffle pastorat är först ut med att realisera tankarna bakom Kyrkan som trygghetspunkt. Där har solenergipaneler installerats på församlingshemmets tak och en batterilagringsinstallation genomförs och tas i drift under hösten 2023.