Kyrkan som trygghetspunkt

Det här är ett projekt som syftar till att göra kyrkan till trygghetspunkt inte bara i andlig utan även i praktisk bemärkelse, en plats att gå till i krisläge för att hämta vatten, värma sig och ladda mobilen.

Kyrkan som trygghetspunkt i både andlig och praktisk mening

Karlstads stift driver i samarbete med tre kommuner, tre pastorat, Länsstyrelsen och Karlstads Universitetet och med stöd av Vinnova, ett projekt som knyter an till vår tids ökade krismedvetande. Vi vet ju att en ökad förekomst av extremväder är en effekt av klimatkrisen och att det riskerar att medföra negativa effekter för människor och samhälle, bland annat genom mer frekventa och långvariga avbrott på el, värme och vatten. 

I det här läget blir kyrkans över 20 000 byggnader en intressant tillgång. De finns geografiskt utspridda och fungerar som väl etablerade mötesplatser runt om i landet. Därmed utgör de en mycket intressant möjlighet och bas för att utveckla och testa konceptet kyrkan som trygghetspunkt. 

 

Karlstads stift har teknisk kompetens

På sikt är intentionen att arbeta upp ett nationellt samarbete där kyrkans byggnader kan representera inte bara en andlig trygghet utan även fungera som en samlingsplats i kris, där värme, vatten och mobilladdning kan finnas tillgängliga för lokalbefolkningen. Initiativet till det Vinnova-finansierade projektet har tagits av Karlstads stift, i samverkan med Svenska kyrkans nationella energisamordnare, Magdalena Boork. 

Karlstads stift har egen expertis inom det energitekniska området och erfarenhet av ett projekt som testar och utvecklar batterilagring av energi i kyrkolokaler. Det gör att Värmland och Dalsland är en lämplig plats att driva Trygghetspunktsprojektet. Dessutom finns också engagemang och kunnande i flera av de aktuella kommunerna, Säffle, Åmål och Mellerud.