Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö / Sverigefinskt församlingsarbete

Tervetuloa Karlstadin hiippakunnan ruotsinsuomalaisen seurakuntatyön nettisivuille! Karlstadin hiippakuntaan kuuluu Värmland ja Dalsland. Hiippakunta on osa Ruotsin kirkkoa, yksi sen 13 hiippakunnasta. Välkommen till webbplatsen för den sverigefinska församlingen i Karlstad stift! Karlstad stift inkluderar Värmland och Dalsland. Stiftet är en del av Svenska kyrkan, en av dess 13 stift.

Gudstjänst med de vackraste julsångerna / Kauneimmat joululaulut

Nedan finner ni de vackraste julsångerna som är en tradition sedan 40 år tillbaka i tiden. 

Tapahtumia seurakunnissa

Tervetuloa suomenkielisiin jumalanpalveluksiin sekä muihin seurakuntatapahtumiin! Olet tervetullut kaikkiin tilaisuuksiin asuinpaikastasi huolimatta.

Suomenkielinen toiminta pidetään näissä seurakunnissa:

·       Degerfors-Nysund

·       Filipstad

·       Grums

·       Karlskoga

·       Kristinehamn

·       Steneby

·       Storfors

·       Säffle

·       Västerstrand (Karlstadissa)

·       Åmål

Suomenkielisestä toiminnasta ja työtekijöistä löytyy tietoa lehdessä ”Tiedon lähde”. Lehti löytyy ladattavaksi tämän sivun pohjalta, myös työtekijöiden yhteistietoja.

Kannattaa myös tutustua seurakuntien nettisivuihin.

Papit toimittavat paitsi suomenkielisiä jumalanpalveluksia ja messuja myös suomenkielisiä sekä kaksikielisiä (suomen- ja ruotsinkieli) kaste-, vihki- ja hautausjumalanpalveluksia. Tarvittaessa he tekevät koti- ja sairaalakäyntejä, joihin voidaan sisällyttää ehtoollinen.  Myös seurakunta- ja diakonia-assistentit tekevät sairaala- ja kotikäyntejä. Kaikkien työntekijöiden kanssa on mahdollisuus käydä sielunhoidollisia keskusteluja suomeksi.

Ruotsin kirkon suomenkielisestä palvelevasta puhelimesta löytyy kuunteleva lähimmäinen joka ilta klo 21-24 puhelinnumerossa 020-26 25 00. Voit keskustella elämäntilanteestasi suomeksi kertomatta nimeäsi tai asuinpaikkaasi. Päivystäjä on vaitiolovelvollinen, tehtäväänsä koulutettu vapaaehtoinen. Lisätietoja palvelevan puhelimen toiminnasta ja päivystäjän tehtävästä saa Ruotsin kirkon verkkosivulta www.svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin 

 

Sverigefinsk verksamhet i Karlstads stift

Välkommen till de finskspråkiga gudstjänsterna och församlingsverksamhet! Du är välkommen oavsett var du bor.

Finskspråkig verksamhet bedrivs i följande församlingar

·       Degerfors-Nysund

·       Filipstad

·       Grums

·       Karlskoga

·       Kristinehamn

·       Steneby

·       Storfors

·       Säffle

·       Västerstrand (i Karlstad)

·       Åmål

Information om finskspråkig verksamhet och medarbetare finns i bladet ”Kunskapens källa”. Bladet finns att ladda ned längre ned på sidan, även kontaktuppgifter till finskspråkiga medarbetare. 

Titta gärna på församlingarnas hemsidor för mer information. 

Präster förrättar finskspråkiga (eller finsk- och svenskspråkiga) dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster och sjukkommunioner. De anställda gör sjukhus- och hembesök. Med de anställda är det möjligt att ha själavårdssamtal på finska. Har Du frågor hör av Dig. Kontakt information finns på den här hemsidan.

Svenska kyrkan har finsk telejour varje kväll kl. 21-24 för alla som vill samtala om sin livssituation på finska. Telefonnumret är 020-26 25 00. Du kan ringa anonymt. Samtalen sker under tystnadsplikt. Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin 

Information om vår verksamhet och medarbetare hittar du i stiftsbladet ”Kunskapens källa” som du kan ladda ned här.

 

Karlstadin hiippakunnan suomenkieliset työtekijät

Papit / Präster


Jonatan Edlund, pappi, palvelee Värmlannin seurakuntia

puh. 0586-68841, s-posti jonatan.edlund@svenskakyrkan.se 

Lena Hildén, pappi, palvelee Dalslannin seurakuntia

Diakoni ja diakoni-assistentti / diakoner och diakoniassistenter

Kaarina Danskain, diakoni, palvelee Kilin kirkkoherrakuntaa

puh. 0554-688086, s-posti kaarina.danskain@svenskakyrkan.se 

Tina Manner, diakoni, palvelee Åmålin seurakuntaa

puh. 0532-607896, s-posti tina.manner@svenskakyrkan.se 

Merja Piispanen, diakoni-assistentti, palvelee itä-Värmlannin seurakuntia: Degerfors-Nysund, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn, Storfors

puh. 0586-68830, s-posti merja.piispanen@svenskakyrkan.se