Foto: Jim Elfström

Lediga jaktarrenden

Prästlönetillgångarnas jaktmarker finns inom hela stiftet och de utnyttjas av privatpersoner, jaktlag och viltvårdsområden. Markerna finns över hela stiftet och ger möjlighet till variationsrik jakt.

Lista över ledig jakt

Klicka här för att komma till listan med årets lediga arrenden

ANMÄL INTRESSE lediga jakträtter

Lediga jaktarrenden lottas ut en gång per år, i början av varje kalenderår. Ledig jakt publiceras på den här sidan från och med den 21 januari 2025. Senast den 10 februari 2025 vill vi ha din intresseanmälan.

Om det finns flera intressenter till ett arrende kommer lotten att avgöra vem som blir erbjuden jakten.

Om lotten faller på dig så får du ett erbjudande om jakt skickat till den e-postadress du angivit. Du måste svara inom den angivna svarstiden. Får vi inte svar inom angiven tid går erbjudandet vidare till nästa person. Innan avtal tecknas kan vi komma att göra en kreditprövning. 

De jakträtter som eventuellt inte blir uthyrda i samband med lottningen kommer att ligga kvar på hemsidan. Du kan löpande under året anmäla intresse för att arrendera något av dessa områden. Det kan förekomma en eftersläpning från att en jakträtt blir uppbokad tills att den tas bort från hemsidan.

Intresseanmälan

Ange följande i din intresseanmälan:

* Namn, e-postadress och mobilnummer
* Vilken eller vilka av de lediga jakträtterna som du är intresserad av (ange kontraktsnumret)

Intresseanmälan skickas med e-post till karlstads.stift@svenskakyrkan.se. Skriv ”JAKT” i ämnesfältet.

En bekräftelse på din intresseanmälan skickas till den e-postadress du angett.