Foto: Jim Elfström

Lediga jaktarrenden

Prästlönetillgångarnas jaktmarker finns inom hela stiftet och de utnyttjas av privatpersoner, jaktlag och viltvårdsområden. Markerna finns över hela stiftet och ger möjlighet till variationsrik jakt.

Lediga jaktarrenden 2022

Klicka här för att komma till listan med årets lediga arrenden

ANMÄL INTRESSE FÖR lediga jakträtter

Årets lediga jaktarrenden kommer att publiceras på den här sidan från och med den 17 januari 2022. Senast den 7 februari 2022 vill vi ha din intresseanmälan.

Om det finns flera intressenter till ett arrende kommer lotten att avgöra vem som blir erbjuden jakten. Vi skickar erbjudandet till angiven e-postadress och anger en svarstid. Får vi inte svar inom angiven tid går erbjudandet vidare till nästa person.  Innan avtal tecknas kan vi komma att göra en kreditprövning. 

De jakträtter som eventuellt inte blir sålda kommer att ligga kvar på hemsidan. Du kan löpande under året anmäla intresse för att arrendera något av dessa områden. Det kan förekomma en eftersläpning från att en jakträtt blir uppbokad tills att den tas bort från hemsidan.

Intresseanmälan

Ange följande i din intresseanmälan:

* Namn, e-postadress och mobilnummer
* Vilken eller vilka av de lediga jakträtterna som du är intresserad av (ange kontraktsnumret)

Intresseanmälan skickas med e-post till karlstads.stift@svenskakyrkan.se. Skriv ”JAKT” i ämnesfältet.

En bekräftelse på din intresseanmälan skickas till den e-postadress du angett. Om du blir erbjuden jakt så får du ett meddelande om det efter att anmälningstiden gått ut. Vi behöver få besked från dig inom den svarstid som anges, annars går erbjudandet vidare till nästa intressent.