Foto: Jim Elfström

Lediga jaktarrenden

Våra jaktmarker finns inom hela stiftet och de utnyttjas av privatpersoner, jaktlag och viltvårdsområden. Markerna finns över hela stiftet och ger möjlighet till variationsrik jakt.

SNART SLÄPPS ÅRETS Nytillkomna lediga jakträtter

Normalt sett släpper vi årets nya lediga jaktarrenden i början av året, men just nu pågår en översyn av våra jaktvillkor, och därför har vi beslutat att flytta fram datumet. Lediga jaktarrenden publiceras på denna webbsida kl 09.00 den 12 april 2021.

Som huvudprincip gäller att först till kvarn får kontraktet, under förutsättning att vi bedömer att intressenten är lämplig och genomgår godkänd kreditprövning. Vill du ha något av de arrenden som erbjuds så skicka en intresseanmälan till oss. Intresseanmälan kan bara göras via e-post till Olof.Nilsson@svenskakyrkan.se. Vi ser helst att samma intressent arrenderar all jakt (både småvilt och älg).

De lediga jakträtter som eventuellt inte blir bokade i samband med släppet kommer att ligga kvar på hemsidan tills de blir utarrenderade. Du kan löpande under året anmäla intresse för att arrendera något av dessa områden. Det kan förekomma en eftersläpning från att en jakträtt blir uppbokad tills att den tas bort från hemsidan.

Vi tillämpar inget kösystem, så se till att hålla koll på hemsidan!

Intresseanmälan

Ange följande i din intresseanmälan:

* Namn och e-postadress
* Vilken eller vilka av de lediga jakträtterna som du är intresserad av

Svar på din intresseanmälan kommer att skickas till angiven e-postadress. Har du blivit erbjuden jakt så måste du svara inom den svarstid som anges i svarsmeddelandet, annars går erbjudandet vidare till nästa intressent.

Olof Nilsson

Karlstads stift

Stiftsskogvaktare

Mer om Olof Nilsson

Östra distriktet