Svenska kyrkans plats i samhället

En föreläsningsserie om Svenska kyrkans lära, plats i samhället och vart vi vill styra vår kyrka utifrån vårt uppdrag.

Inspelade föreläsningar

Alla föreläsningar i serien kommer att spelas in och publiceras här.