Någon håller en korg fylld med sedlar.
Foto: Gustaf Hellsing

Kollekt

Kollekt är en del i gudstjänsten där Svenska kyrkan samlar in pengar till ett gott ändamål. Du får möjlighet att ge en gåva till andra och bidra efter förmåga. Ibland går kollekten till ett gemensamt ändamål i hela Karlstads stift och här hittar du vilka de ändamålen är.

I Svenska kyrkan samlas kollekt in i samband med gudstjänst. Många församlingar kan samla in kollekt digitalt via Swish. En del församlingar använder fortfarande kollekthåv för att samla in kontanta gåvor. Hör gärna med din församling om hur de föredrar att samla in kollekt.

Olika kollekter

Vilka ändamål kollekten ska samlas in till beslutas i förväg, ett år i taget. Ett antal söndagar och helgdagar är öronmärkta för riks- och stiftskollekt. 

Rikskollekt är en gemensam kollekt för hela Svenska kyrkan. Då samlas kollekten in till samma ändamål i hela Sverige, samtidigt. Vilket ändamål kollekten går till beslutar kyrkostyrelsen om. Du kan läsa mer om rikskollekt på den nationella sidan Rikskollekt. Där kan du även se när och till vilka ändamål rikskollekt samlas in.

Rikskollekt

Stiftskollekt är en gemensam kollekt för Svenska kyrkan i Karlstads stift, som sträcker sig över Värmland och Dalsland. Då samlas kollekten in till samma ändamål i hela området, samtidigt. Vilket ändamål kollekten går till beslutar domkapitlet om.  

Församlingskollekt är en individuell kollekt för varje enskild församling eller gemensam för församlingar som ingår i ett pastorat. Kollekten samlas in till ett ändamål som kyrkoråd beslutar om.

Stiftskollekt

Domkapitlet i Karlstads stift beslutar om ändamålen för stiftskollekten varje år. Här nedan hittar du en lista över när stiftskollekt samlas in och till vilka ändamål. 

Rikskollekter i Svenska kyrkan och stiftskollekter i Karlstads stift 2024 (pdf)

Ansök om stiftskollekt

Du som vill ansöka om att få stiftskollekt gör det via e-post till karlstads.stift@svenskakyrkan.se sendast den 30 juni varje år. Ansökan gäller för nästkommande kalenderår. 

Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av ändamålet ocheventuella önskemål om dag. Den ska också innehålla uppgifter om kontaktperson.

Relaterat innehåll

Domkapitlet

I varje stift finns ett domkapitel. Domkapitlets uppgift är att utöva tillsyn över präster, diakoner, församlingar och pastorat.

Ungdomar sitter på rad med varsin psalmbok.

Tro tillsammans

En stor del av kyrkans tro och liv handlar om att tro tillsammans. Det finns många sätt att ta del av kyrkans gemenskap. Här hittar du några av dem.