Egendomsnämnden

I Karlstads stift har stiftsfullmäktige valt att inrätta en egendomsnämnd med ansvar för förvaltningen av stiftets prästlönetillgångar.

Sammanträdesdagar för egendomsnämnd 2024

 • 22 februari
 • 21 mars
 • 13 juni
 • 19 september
 • 7 november
 • 9 december

 

Egendomsnämnden består av sju ledamöter med lika många ersättare. Egendomsnämnden har ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden. Arbetsutskottet får fatta beslut i ärenden på delegation av egendomsnämnden.

Ledamöter

 • Lars Risberg (S)
 • Mariana Möllberg Kleven (S)
 • Torbjörn Holmstöm (S)
 • Carina Håkansson (C), ordförande
 • Bengt Kihlström (POSK), vice ordförande
 • Margareta Wiklert (POSK)
 • Svante Nylund (ViSK)

Ersättare

 • Johanna Svärd (S)
 • Anders Moberg (C)
 • Annika Holmstrand (C)
 • Fred-Inge Johansson (POSK)
 • Stig-Arne Persson (KR)
 • Anders Olsson (S)
 • Birgitta Karstensson (MPSKDG)

Egedomsnämndens uppdrag

Det är stiftets uppgift att förvalta prästlönetillgångarna som består av fast egendom och tomträtter, så kallade prästlönefastigheter samt andra tillgångar. prästlönefond.