Biskop Sören Dalevis essäer

Biskop Sören har skrivit flera häften, om bland annat kyrkans roll i samhället, om utmaningar för Svenska kyrkan och Karlstads stift, och om barn och undervisning.

Biskop Sören Dalevis essäer som häften

Biskop Sören Dalevi formulerar sina tankar om utmaningar och möjligheter för Svenska kyrkan och Karlstads stift. Han identifierar bland annat några nyckelområden som Karlstads stift under hans ledning bör satsa extra på. I texten berättar Sören även mer om biskopsvapnet och det motto han valt: ”Människa bland människor”.

Här kan du läsa essän som pdf.

Texten bygger på biskop Sörens reflektioner kring ledarskap, med exempel ur Bibeln. Texten var ursprungligen tänkt för kyrkoherdar i Karlstads stift, men kan till stora delar vara tillämplig på ledarskap i bred bemärkelse i såväl kyrka som samhälle.

Här kan du läsa essän som pdf.

Utifrån sin forskning om barnbiblar reflekterar biskop Sören kring barnsyn, urval och tolkningar.

Här kan du läsa essän som pdf.

Biskop Sören om psalmers roll och betydelse för barn och för vår uppfattning av religion och kultur.

Här kan du läsa essän som pdf.

Utifrån ett tal som biskop Sören höll för präster och diakoner i Karlstads stift formulerade han en text om folkkyrkan och kyrkans roll i samhället. 

Här kan du läsa essän som pdf.

Utifrån ett tal som biskop Sören höll till alla medarbetare och förtroendevalda i Karlstads stift formulerades en text om kyrkan och trons roll i vår samtid.  

Här kan du läsa essän som pdf.

Fler texter av biskop Sören Dalevi

Bibelguide - Matteusevangeliet

Här hittar du biskop Sören Dalevis guide till Matteusevangeliet. Det ger dig stöd till läsning av evangeliet, antingen om du läser ensam eller i en bibelstudiegrupp. Guiden är uppdelad i sju träffar och en introduktion. Varje månad publiceras en ny träff.

Han hette inte Luther

År 1517 spikade Martin Luther upp 95 teser på en kyrkdörr i Wittenberg. Det blev starten på det vi idag kallar reformationen. Vad är kärnan i reformationen och vad kan vi lära av den idag? Boken Han hette inte Luther är biskop Sören Dalevis sätt att på ett lättillgängligt sätt ge en introduktion till Martin Luther och reformationen. Här hittar du boken, och en hel del extramaterial. Läs, lyssna och titta!

Fördjupande texter om bibeln, psalmer och barn

Här hittar du längre texter som kan ge inspiration och tankar i arbetet med att berätta bibeln för barn.

Biskop Sörens predikningar och tal

Här kan du se, höra eller läsa ett urval av biskopens predikningar och tal.

Biskopens krönikor

Sören Dalevi skriver krönikor i Nya Wermlands-Tidningen en gång i månaden.

Vad tror du på?

Vad är kristen tro? Hur förklarar man kärnan i religionen? Vad betyder reformationen för oss idag? Detta är en samling korta texter där biskop Sören Dalevi resonerar kring kristendomen med grund i bibeln och den kristna traditionen.