Krisberedskap

Stiftsnivån har ständig beredskap för att snabbt kunna ställa och samordna olika insatser som kräver särskilda resurser.

Insatserna från såväl stift och församlingar sker alltid i samverkan med andra aktörer såsom räddningstjänst, polis, socialtjänst, länsstyrelse och landsting.

Varje församling och pastorat i samverkan är tillgänglig på olika sätt. Se hemsidor och telefonkatalog under Svenska kyrkan i Karlstads stift.

Jourhavande präst finns tillgänglig över larmnumret 112.

Kontakt: Krisledningsgrupp

Karin Andersson, beredskapssamordnare, 054-17 24 60

Per Mangborg, beredskapshandläggare, 054-17 24 19