Pedagogiska rummet

Ett digitalt samtalsrum i gränslandet mellan pedagogik, teologi, didaktik och religionsmöten. Tre gäster och en samtalsledare funderar och samtalar utifrån ett givet ämne.