Utbildningar och arrangemang

Här hittar du utbildningar och andra arrangemang för dig som är förtroendevald, ideellt engagerad eller allmänt intresserad av Svenska kyrkan i Karlstads stift.

För alla

Fortbildning för kyrkopedagoger

Vartannat år ger föreningen Kyrkopedagogik i Sverige en fortbildning för dig som är utbildad kyrkopedagog. Fortbildningen är på olika platser varje gång eftersom Sverige är stort, och målsättningen är att du emellanåt ska ha lite närmare. Höstens fortbildning är förlagd till Härnösand.

Retorik i repris – att tala så att folk lyssnar

Välkommen på en praktisk retorikkurs i tre steg under hösten 2024. En kurs för dig som vill utvecklas i konsten att prata inför grupp, få retorikverktyg och aktivt själv öva i en liten grupp.

En adventsstjärna hänger från ett kyrktak och lyser i gult och rött.

Retreat inför advent 2024

Välkommen på retreat inför advent. För dig som behöver en stunds vila, tid före reflektion, fördjupning och inspiration.

En bibel ligger uppslagen på ett bokställ.

Besvärliga texter i evangelieboken 2024

Karlstads stift fortsätter den uppskattade seminarieserien om hur du kan tolka och tillämpar besvärliga bibeltexter. Alla är välkomna att delta: kanske har du varit med tidigare, eller också är du med för första gången. 

En trappa av stenplattor i skogen.

Endagsretreat på Stigen

Välkommen på en dag för inspiration, reflektion, vila och promenad. Helgens bibeltexter hjälper oss att bättre förstå vad som ger tro, näring och bäring i våra liv.

Veniatutbildning i Karlstads stift 2024–2025

Välkommen på en veniatutbildning som sträcker sig över ett års tid. Som veniat kan du leda gudstjänster, predika och arbeta i församling utan att vara prästvigd. Utbildningen startar i september 2024.

För förtroendevalda

Flera armar uppsträckta mot taket.

Fördjupa dina kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Under våren sätter Karlstads stift fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Det handlar främst om hur kyrkliga medarbetare kan bemöta barn och unga som lever med den typen av funktionsnedsättningar. I april och maj bjuds du som är förtroendevald eller ideellt engagerad in till tre webbinarium på olika teman relaterade till just NPF.

Vad har barnhearingen att säga oss? 

Karlstads stift erbjuder stöd för församlingar och pastorat som vill arbeta aktivt med att ta tillvara barnhearingens alla röster lokalt. Stödet är riktat till både medarbetare och förtroendevalda.

En person håller i en bok.

Teologi för förtroendevalda: Svenska kyrkans plats i samhället

En föreläsningsserie om Svenska kyrkans lära, plats i samhället och vart vi vill styra vår kyrka utifrån vårt uppdrag. Föreläsningsserien består av tre inspelade föreläsningar av stiftsteolog Otfried Czaika.

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

Relaterad information

En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas kyrkans namn och position på en karta.

Appen Kyrkguiden

Appen Kyrkguiden hjälper dig hitta till våra kyrkor. I kalendern finns aktuella gudstjänster, konserter och andra evenemang. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Någon häller upp kaffe från en blommig termos till någon som håller fram sin kopp.

Se vad som händer i en kyrka nära dig

I Svenska kyrkans kalender kan du hitta gudstjänster, barnaktiviteter, kyrkkaffe, konserter och andra aktiviteter i en kyrka i din närhet.