Biskop Sörens texter i coronatid

Här hittar du tio tankar om hopp, tio hoppfulla böner och tio hoppfulla bibelord.

Sju tankar om vänlighet

Under 2021 firade vänliga veckan 75 år. Under veckan reflekterade barn från förskolan Änglagården om vänlighet tillsammans med biskop Sören Dalevi.

Bibeln är livets och hoppets bok

Under årtusenden har människor hört, läst och memorerat sin Bibel. För i Bibeln ryms ett magasin av erfarenheter som tolkar livet, igår såväl som i dag. Under såväl glada som svåra omständigheter hjälper oss Bibeln att sätta ord och språk på tillvaron. Ja, genom Bibeln talar Gud med oss. Talar hopp.

Bön är hoppets språk

Så länge människan varit människa så har hon bett till Gud. Varför ber vi? Dels därför att bönen ger oss gudsnärvaro. Därför att bön är ett sätt att koppla upp sig till den Verklighet som skapat det fantastiska universum i vilket vi rör oss och är till. Men vi ber också till Gud för att lämna över allt det tunga som vi inte kan bära själva. Allt det i vårt liv och i vårt samhälle som är halvt och som skaver. Och vi ber också för att tacka Gud för allt det fina vi fått. Att vi får finnas till. Bön får oss helt enkelt att inse att vi inte är ensamma i tillvaron. Gud finns där, och han bryr sig. Därför är bönen hoppets språk för mig. SÖREN DALEVI, biskop i Karlstads stift

Tio tankar om hopp i coronatid

För de flesta av oss är detta en märklig tid. När jag somnar på kvällen är det ofta med en bön på tungan, och när jag vaknar har ofta något citat eller bibelord kommit till mig. Jag har efter hand skrivit ned dem och när jag träffade på prästen och konstnären Hans Kvarnström på gatan när jag var ute och rastade Svante, vår hund, föddes idén ”Tio tankar om hopp”.  En illustration från Hans och en text från mig, blev ett faktum. Tankarna nedan har publicerats varannan dag från 23 mars fram till och med påskdagen.