Fastigheter och kulturarv

Karlstads stifts kyrkor, kapell och kyrkogårdar är ett mycket viktigt kulturarv. Här har vi samlat information och nyheter som handlar om våra kyrkobyggnader, antikvarisk ersättning och kulturmiljövård.

Kulturhistoriska föremål gör det förflutna närvarande

I stiftets kyrkor finns en rad föremål med intressant ursprung och spännande historier. Besök en kyrka och titta mer noggrant på vad som döljer sig bakom kyrkporten. Eller följ med på en resa här på hemsidan bland rövare, äventyrare och gemförvaring. Antikvarierna Carina Libeck och Erika Hedenskog har valt ut några favoriter ur församlingarnas samlingar.

Regional samrådsgrupp

Den regionala samrådsgruppens främsta uppgifter är att fungera som ett forum för kunskaps och erfarenhetsutbyte och verka för kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling. Vidare ska den sprida information och vara stiftets eller länens kontaktyta gentemot en central samrådsgrupp.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av det svenska kulturarvet. Enligt kulturminneslagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning från staten för antikvariska kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

Främjandebidrag fastigheter

Församlingar och pastorat i Karlstads stift kan söka Främjandebidrag fastigheter för åtgärder på fastigheter, kyrkor och andra byggnader.

Kyrkounderhållsbidrag

Församlingar och pastorat i Karlstads stift kan söka Kyrkounderhållsbidrag för år 2025 gällande underhålls- och reparationsåtgärder på kyrkor.