Foto: Kristina Strand Larsson

Fastigheter

Karlstads stifts kyrkor, kapell och kyrkogårdar är ett mycket viktigt kulturarv. Här har vi samlat information och nyheter som handlar om våra kyrkobyggnader, antikvarisk ersättning och kulturmiljövård.

Erika Hedenskog

Karlstads stift

Stiftsingenjör

Mer om Erika Hedenskog

Stiftsingenjör/antikvarie

Regional samrådsgrupp

Den regionala samrådsgruppens främsta uppgifter är att fungera som ett forum för kunskaps och erfarenhetsutbyte och verka för kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling. Vidare ska den sprida information och vara stiftets/länens kontaktyta gentemot en central samrådsgrupp.

Gruppen diskuterar även aktuella vård- och underhållsfrågor och behov av samförståndslösningar och policys kring såväl antikvariska som liturgiskt principiellt viktiga frågor. Även övergripande ekonomiska frågor som t ex principer för bidragsfördelning inom stiftet, deltagande i nätverk och erfarenhetsutbyte de regionala samrådsgrupperna emellan ingår i gruppens uppgifter.

Samrådsgruppen ska dessutom bidra till att öka kunskap om och förståelse för olika krav och behov och därmed söka att skapa förutsättningar för samförståndslösningar, exempelvis vid avvägningar mellan önskningar att förändra kyrkorummet utifrån församlingens och gudstjänstens behov och strävan att bevara de kulturhistoriska värdena.

Gruppen består av:

Biskop Sören Dalevi, ordförande
Erika Hedenskog, stiftsantikvarie, stiftskansliet
Margareta Nisser-Larsson, stiftsstyrelsen
Johnny Boström, stiftsstyrelsen
Andreas Widekärr, kyrkoherde Färgelanda församling, församlingsrepresentant
Katarina Bjerker, kyrkogårds- och fastighetschef Säffle pastorat, församlingsrepresentant

Sara Bodin, antikvarie Länsstyrelsen i Värmland
Raoul Hjärtström, antikvarie Länsstyrelsen i Värmland
Anna Olsfelt, antikvarie Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kristofer Sjöö, antikvarie Länsstyrelsen i Örebro

Åsa Hallén, landsantikvarie Värmlands Museum
Lena Thor, antikvarie Värmlands Museum
Lars Bergström, antikvarie Kulturlagret Västarvet
Anneli Borg, antikvarie Örebro läns museum