Foto: Linus Persson

Ung i kyrkan

Jesus gjorde tydligt att barn och unga har en central roll i kyrkan och så är det också hos Svenska kyrkan i Värmland och Dalsland. I församling finns det plats för alla, här kan du läsa mer om hur du som ung kan engagera dig. Det finns en uppgift just för dig.

Församlingar i Värmland och Dalsland har verksamheter för barn och unga i alla åldrar. Och det finns många sätt för dig som är ung att engagera dig. Ungdomsverksamheten som drivs av Karlstads stift sker ofta i nära samarbete med Svenska kyrkans unga för att göra ungas röster hörda och tagna på allvar.

Så kan du som är ung engagera dig

Unga ledare

Unga ledare är viktiga ideella medarbetare i församlingen. Det är ett sätt att fortsätta sitt engagemang i Svenska kyrkan och utvecklas som ledare.

Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.

Utbytesprogram: Ung i den världsvida kyrkan

Utbytesprogrammet är för dig mellan 18 och 30 år. Dela vardagslivet, och engagera dig i kyrkan och samhället under tre månader i Filippinerna eller Tanzania.

Några unga kvinnor sitter och fikar utomhus.

Bli trainee i Värmland eller Dalsland

Traineeprogrammet ger unga vuxna en möjlighet att göra en meningsfull insats för sina medmänniskor och för Svenska kyrkan. Det är en betald praktik där du kan utforska hur det är att arbeta inom Svenska kyrkan innan du bestämmer om eller vad du vill utbilda dig till.

Ung resurs – ett praktikår i Svenska kyrkan

Letar du efter en meningsfull sysselsättning efter gymnasiet? Praktikåret Ung resurs är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 och 25 år över hela Sverige att göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och dela en församlings tro och liv.

En grupp glada personer går tätt ihop och pratar med personen bredvid.

Ageravolontär

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!

Barn- och ungdomsverksamhet

Församlingar i Värmland och Dalsland har aktiviteter för barn och unga alla åldrar, från 0–18 år. Du hittar alla aktiviteter i Svenska kyrkans gemensamma kalender. Där kan du filtrera på typ av aktivitet, geografisk plats och församling.

Svenska kyrkans gemensamma kalender

Året du fyller fjorton kan du konfirmeras och det är din församling som ansvarar för det. Vill du veta mer? Kontakta din församling eller läs mer om konfirmation på sidan Konfirmation.

Den nationella sidan Konfirmation

Nyheter om och för unga i Karlstads stift

Rekordmånga deltagare på ung ledarutbildning

Publicerad:

I år är det rekordmånga unga ledare som går steg ett av Karlstads stifts ung ledarutbildning. Inräknat församlingsledare samlades över 200 personer på årets första utbildningshelg. Helgen handlade om att ge ungdomarna förutsägningar för att utvecklas i ledarrollen.

Unga ledare på livsresa i fransk kristen gemenskap

Publicerad:

Under en vecka i augusti fick unga ledare från olika församlingar i Karlstads stift uppleva livet i den franska kommuniteten i Taizé. Livsresan gav dem en unik möjlighet ta del av och lära mer om olika kristna traditioner. Det var den sista delen av en utbildning för unga ledare som Svenska kyrkan i Karlstads stift erbjuder.

Unga ledare samlades kring temat värderingar

Publicerad:

Under helgen samlades cirka 100 ungdomar och ledare på en utbildningsträff för Unga ledare i Karlstads stift. Under träffen samtalades det kring temat värderingar. Deltagarna firade mässa, jobbade i workshops och umgicks tillsammans.