Sammanträdesdagar Karlstads stift

Här hittar du sammanträdesdagar för stiftsstyrelse, stiftsfullmäktige, egendomsnämnd och domkapitel i Karlstads stift.

Sammanträdesdagar för stiftsfullmäktige 2023

 • 29 maj
 • 27 november 

Sammanträdesdagar för stiftsstyrelsen 2023

 • 13 februari
 • 20 mars
 • 29-30 mars
 • 17 april
 • 12 juni
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 11 december
Stiftsstyrelsens arbetsutskott (AU)
 • 25 januari presidieöverläggning med kyrkorådens presidier
 • 30 januari
 • 6 mars
 • 5 april
 • 22 maj
 • 4 september
 • 9 oktober
 • 28 november

Sammanträdesdagar för egendomsnämnd 2023

 • 23 februari
 • 23 mars
 • 29-30 mars
 • 1 juni
 • 28 september
 • 9 november
 • 11 december
Egendomsnämndens arbetsutskott (AU)
 • 24 januari
 • 14 mars
 • 5 april
 • 9 maj
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 7 november
 • 28 november

Sammanträdesdagar för domkapitlet 2023

 • 20 januari – prästexamen
 • 16 februari
 • 23 mars
 • 29-30 mars
 • 20 april
 • 11 maj
 • 9 juni – präst- och diakonexamen
 • 22 juni
 • 7 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december