Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Västerås stift

Invigning av Västerås stifts nya tillbyggnad
Idag, 18 september, invigdes Västerås stifts tillbyggnad av stiftskansliet "Hagbard". Biskop Mikael Mogren invigde bygget genom att stänka vatten på väggar golv och tak med en kvist från biskopens trädgård. Bygget startade som en tanke för åtta år sedan och tog fart när Västerås pastorat själva önskade att använda de lokaler som Västerås stift hyrt under många år, bland annat konsistoriehuset som numera är Café Malin. Med nybygget får vi lokaler anpassade för människor med funktionsnedsättning, nya kurslokaler och ny teknik som innebär möjligheter till distansutbildning. Redan i morgon är den första kursen efter invigningen, en heldag om församlingsblad för informatörer/ kommunikatörer.

Kyrkornas gemensamma bön efter valet

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet.

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.

I Jesu namn.
Amen.

Stiftet i media