Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Västerås stift

Den 17 september var det kyrkoval i Svenska kyrkan. Här hittar du nu det preliminära valresultatet över landet för val till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Så gick det i kyrkovalet

Den 17 september var det kyrkoval i Svenska kyrkan. Här hittar du nu det preliminära valresultatet över landet för val till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Här kan du hitta information om olika konfirmationsgrupper. Du kan även söka grupper i närheten av där du bor.
Kontakta din församling om du har några frågor.

Konfirmation 2017/2018 - Inte Som Du Tror

Här kan du hitta information om olika konfirmationsgrupper. Du kan även söka grupper i närheten av där du bor. Kontakta din församling om du har några frågor.

I Västerås stift behåller de tre största grupperna Socialdemokraterna, Centerpartiet och POSK oförändrat stöd. Den största ökningen står Sverigedemokraterna för. Öppen kyrka kommer in som helt ny grupp i Stiftsfullmäktige. Den preliminära röstsammanräkningen visar också på ett rekordstort valdeltagande i årets kyrkoval, 18,75 procent i Västerås stift.

Rekordmånga röstade i kyrkovalet

I Västerås stift behåller de tre största grupperna Socialdemokraterna, Centerpartiet och POSK oförändrat stöd. Den största ökningen står Sverigedemokraterna för. Öppen kyrka kommer in som helt ny grupp i Stiftsfullmäktige. Den preliminära röstsammanräkningen visar också på ett rekordstort valdeltagande i årets kyrkoval, 18,75 procent i Västerås stift.

I en av Västerås mest spännande kulturhistoriska miljöer, kvarteret Hagbard invid Svartåns strand, bygger vi nu Västerås stifts nya kansli. Projektet innebär en om- och tillbyggnad av den nuvarande kanslibyggnaden och kommer bland annat att ge plats för sekretariat, konferenslokaler och en tillgänglighetsanpassad entré.  Det nya kansliet beräknas stå klart våren 2018.

Västerås stift bygger ut!

I en av Västerås mest spännande kulturhistoriska miljöer, kvarteret Hagbard invid Svartåns strand, bygger vi nu Västerås stifts nya kansli. Projektet innebär en om- och tillbyggnad av den nuvarande kanslibyggnaden och kommer bland annat att ge plats för sekretariat, konferenslokaler och en tillgänglighetsanpassad entré. Det nya kansliet beräknas stå klart våren 2018.

Sommaren 2014 förstörde den stora skogsbranden i Västmanland ett område stort som 25 000 fotbollsplaner. En av de markägare som drabbades hårdast var Västerås stift. Men tack vare mod och pionjäranda är återväxten i stiftets marker över all förväntan.

Skogen kommer tillbaka

Sommaren 2014 förstörde den stora skogsbranden i Västmanland ett område stort som 25 000 fotbollsplaner. En av de markägare som drabbades hårdast var Västerås stift. Men tack vare mod och pionjäranda är återväxten i stiftets marker över all förväntan.

Bilder från mottagningen av nya församlingspedagoger, diakoner och kyrkomusiker i Västerås domkyrka söndagen den 3:e september. Bakre raden: Kira Lankinen musikkonsulent, Ulf Skagerstam km, Ingrid Litborn km, Mats Englund km, och Linda Englund km.
Nedre raden: Eva Hallberg stiftskonsulent, Malin Cederholm fp, Andreas Forsberg km, Sofia Holtfors fp, Åsa Sundstedt km, Sofia Pekkari km och biskop Mikael Mogren.

Stiftet i media

Om västerås stift

Snabbfakta

590.000 människor bor i stiftet.
Cirka 70 procent av befolkningen i stiftet är tillhöriga Svenska kyrkan.
Stiftet är indelat i 8 kontrakt och har 76 församlingar.
Västerås stift är till ytan det tredje största stiftet i Sverige.
 

Besöksadress:
Västra Kyrkogatan 9 722 15 Västerås
E-post:

Telefon:021 - 17 85 00
Webbadress:
www.svenskakyrkan.se/vasterasstift
Facebook:
http://www.facebook.com/vasterasstift