Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopen

Mikael Mogren är biskop i Västerås stift sedan september år 2015. Västerås stift omfattar landskapen Västmanland och Dalarna. Han är Västerås stifts 67:e biskop.


Bild: Magnus Aronson

Mikael Mogren prästvigdes år 1996 i Strängnäs stift. Han kommer närmast från en tjänst som stiftsadjunkt i Västerås. Mikael Mogren har en bred bakgrund. Han har studerat teologi i Uppsala, Tübingen och Harvard och disputerade vid Uppsala universitet år 2004. Han har undervisat vid såväl Uppsala universitet som den Protestantiska fakulteten i Paris. Efter prästvigningen hade han sin första tjänst i Södertälje. Han har varit församlingspräst och kyrkoherde i Hammar, New York och Uppsala. År 2011 flyttade Mikael Mogren till Västerås och tillträdde en tjänst som stiftsadjunkt med ansvar för gudstjänst- och pilgrimsfrågor. Han har även en bebyggelseantikvarisk utbildning.

Ungdomsrådgivare
Biskopen har, bland många andra medarbetare, fyra ungdomsrådgivare till sin hjälp. Dessa utses för två år i taget. De diskuterar med biskopen, utbyter tankar och erfarenheter och breddar möjligheten för biskopen att få ett bra perspektiv på kyrkans verksamhet och på aktuella samhällsfrågor. Ungdomsrådgivarna är mellan 15 - 25 år och kommer från olika delar av stiftet och från olika sammanhang.

Biskopens valspråk
Till sitt valspråk som biskop har Mikael Mogren valt orden ur Johannesevangeliets inledning "Ordet blev människa".(Joh 1:14).
-Det finns ingen motsättning mellan andligt och materiellt eftersom det gudomliga blev människa av kött och blod, Jesus Kristus, kommenterar Mikael Mogren sitt valspråk.

Mikael Mogren

Född år 1969 och uppvuxen på ett småbruk mellan Åmmeberg och Zinkgruvan. 
Prästvigd år 1996 och teologie doktor vid Uppsala universitet år 2004.
Har varit församlingspräst i Hammar, New York och Uppsala och stiftsadjunkt i Västerås. 
Fritidsintressen: film, cykla, arbeta i lagård, skönlitteratur. röja sly, språk, lokalhistoria, skriva brev.