Foto: Åke Paulsson

Biskopen

Mikael Mogren är biskop i Västerås stifts sedan september 2015. Biskopen är stiftets högsta andliga ledare och har ett särskilt ansvar för präster och diakoner i regionen. I uppdraget ingår också att leda arbetet i domkapitlet och stiftsstyrelsen. Biskopen har även uppdrag för hela Svenska kyrkan.

Biskop Mikael har några olika hjärtefrågor han gärna lyfter fram: kyrkans roll i det nya och förändrade Sverige, barn och unga, kyrkans kulturmiljöer och kristet självförtroende.

Kyrkans roll i det nya och förändrade Sverige 
”Vi ska beskriva tillvaron som den är – med allt gott som finns men också med miljöhot, människor på flykt, strukturella och ekonomiska orättvisor, krig och människors utsatthet - inte efter hur vi drömmer att den skulle kunna vara”, säger biskop Mikael. I detta ska kyrkan med framtidstro och hopp vara med om att skapa det nya Sverige, med vetskapen om att fred och samexistens är möjlig.

Barn och unga 
Barns erfarenheter och delaktighet ska vara en självklarhet i kyrkan och i samhället. Många håller med om det i teorin, men kyrkan ska också göra den satsning som behövs för att det ska bli verklighet. ”Jag har känt mig hemma i Västerås stift, därför att här bubblar det i de här frågorna”, säger biskop Mikael.

Kyrkans kulturmiljöer
En stor del av kyrkans ansvar handlar om att vårda sina byggnader och miljöer. Det är en av kyrkans viktigaste kontaktytor och hela samhällets kulturarv. ”Kyrkorna är Sveriges svar på Egyptens pyramider. Kyrktornet signalerar att ”nu är jag hemma”. Vi ska också ge dessa miljöer till det nya Sverige”, säger biskop Mikael.

Kristet självförtroende
De tre första punkterna kan många instämma i, oavsett religion. Den fjärde handlar om vår djupförankring i den levande Guden. ”Det ingen kan beskriva, men det kyrkan försöker berätta om, det som är skimrande och pulserande liv i tillvaron. Vi gestaltar och lever det obeskrivliga, det vi kallar Gud.”, säger biskop Mikael.

Biskopens vapen och valspråk

Varje biskop har ett vapen och ett valspråk som är hämtat ur bibeln. Biskop Mikael Mogren har valt några ord ur Johannesevangeliets inledning: "Ordet blev människa". (Joh 1:14). Här kan du läsa mer om den symbolik som ryms i vapenskölden.

Texter i urval

Här kan du läsa essäer som Mikael Mogren författat utifrån olika aktuella teman. Du kan också lyssna på texterna, inlästa av Mikael själv, i podcasten "I huvudet på Mikael Mogren".

Lyssna på biskop mikaels Herdabrev

Här kan du lyssna på biskop Mikael Mogrens herdabrev Omvänd till verklighet, inläst av honom själv.

Här kan du hämta herdabrevet som en pdf.

Kyrkans egen och kanske mest specifika utmaning är påkristningen: vi ska djupförankras i den levande Guden så att vi får mod och kraft att vara ljus och salt i världen.

Mikael Mogren i samband med att han valdes till biskop i Västerås stift

Mikael Mogren

Mikael Mogren är född 1969 och uppvuxen på ett småbruk mellan Åmmeberg och Zinkgruvan. Varje sommar återvänder han till familjen på gården för att hjälpa till med höbärgning och andra sysslor. Fritidsintressen är att titta på film, cykla, arbeta i lagård, läsa skönlitteratur, röja sly, och skriva brev. Han är också intresserad av språk och lokalhistoria. 

Mikael Mogren prästvigdes år 1996 i Strängnäs stift. Han har en gedigen akademisk bakgrund med teologistudier i Uppsala, Tübingen och Harvard. Han disputerade vid Uppsala universitet år 2004 och har undervisat vid såväl Uppsala universitet som den Protestantiska fakulteten i Paris. Han har även en bebyggelseantikvarisk utbildning.

Efter prästvigningen fick Mikael Mogren sin första tjänst i Södertälje. Han har också varit församlingspräst och kyrkoherde i Hammar, New York och Uppsala.  År 2011 flyttade han till Västerås och tillträdde en tjänst som stiftsadjunkt med ansvar för gudstjänst- och pilgrimsfrågor.