Länkar

Läs i Kulturmiljölagen om de regler som gäller för våra kulturminnen.

Kulturmiljölag (1988:950)

 

Kulturmiljöförordning (1988:1188)

I §18 - §22 finns ytterligare upplysningar om kulturminnena.

 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vårt kulturarv. I Västerås stift har vi tre länsstyrelser. 

Länsstyrelsen Dalarnas län  

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Länsstyrelsen Örebro län

 

Information kan också lämnas från länsmuseerna. 

Dalarnas museum 

Västmanlands läns museum 

Örebro läns museum

 

Ansvarig för hela landets kulturarv är Riksantekvarieämbetet. 

Riksantikvarieämbetet