Kontakt och länkar

Behöver du komma i kontakt med oss eller hitta information från andra aktörer hittar du länkar och kontaktvägar här.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vårt kulturarv. I Västerås stift har vi tre länsstyrelser.

Information kan lämnas från länsmuseerna.

Ansvarig för hela landets kulturarv är Riksantekvarieämbetet.