Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Domkapitel

Varje stift har ett domkapitel som består av sju ledamöter och sex ersättare. Biskopen är självskriven ordförande och domprosten är självskriven vice ordförande.


Domkapitlets uppgift är att utöva tillsyn över präster, diakoner, församlingar och samfälligheter och att pröva överklagade beslut. Domkapitlet utfärdar även församlingsinstruktioner och tar beslut om stiftskollekter.

2014-2017     

Ledamöter:
Mikael Mogren
, biskop, ordförande
Helén Lundberg, domprost, vice ordförande
Ann-Gerd Jansson, vald av stiftets präster och diakoner
Kerstin Byström
Sören Ericson
Karin Tilly
Sune Sandström
, lagfaren ledamot

Ersättare:
Hans Fredrik Silén
, för biskopen och domprosten
Maria Näslund, vald av stiftets präster och diakoner
Görel Korkman, för Kerstin Byström
EvaLena Ekblom, för Sören Ericson
Gerd Holmström, för Karin Tilly
Dan Westberg, för Sune Sandström

Domkapitlets sekreterare är stiftsjurist Göran Broås tel 021 - 17 85 17

Sammanträden 2016

16 januari (prästexamen)
23 februari
29 mars
26 april
23 maj
11 juni (präst- och diakonexamen)
23 augusti
4 oktober
15 november
13 december

 

Kontakt

Göran Broås

Göran Broås

Jurist

Direkt: 021-17 85 17

SMS: 070-378 61 67