Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Domkapitel

Varje stift har ett domkapitel som består av sju ledamöter och sex ersättare. Biskopen är självskriven ordförande och domprosten är självskriven vice ordförande.


Domkapitlets uppgift är att utöva tillsyn över präster, diakoner, församlingar och samfälligheter och att pröva överklagade beslut. Domkapitlet utfärdar även församlingsinstruktioner och tar beslut om stiftskollekter.

2014-2017     

Ledamöter:
Mikael Mogren
, biskop, ordförande
Susann Senter, domprost, vice ordförande
Ann-Gerd Jansson, vald av stiftets präster och diakoner
Kerstin Byström
Sören Ericson
Karin Tilly
Sune Sandström
, lagfaren ledamot

Ersättare:
Hans Fredrik Silén
, för biskopen och domprosten
Maria Näslund, vald av stiftets präster och diakoner
Görel Korkman, för Kerstin Byström
EvaLena Ekblom, för Sören Ericson
Gerd Holmström, för Karin Tilly
Dan Westberg, för Sune Sandström

Domkapitlets sekreterare är stiftsjurist Göran Broås tel 021-17 85 17

Sammanträden 2017

28 januari
14 februari
21 mars
25 april
10 juni
22 augusti
19 september
31 oktober
12 december

Kontakt

Göran Broås

Göran Broås

Jurist

Direkt: 021-17 85 17

SMS: 070-378 61 67