Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Domkapitel

Här hittar du ledamöter och ersättare i Domkapitlet samt sammanträdesdagar för året.


Domkapitlets uppgift är att utöva tillsyn över präster, diakoner, församlingar och samfälligheter och att pröva överklagade beslut. Domkapitlet utfärdar även församlingsinstruktioner och tar beslut om stiftskollekter.

2018-2021     

Ledamöter:
Mikael Mogren, biskop, ordförande
Susann Senter, domprost, vice ordförande
Maria Näslund, vald av stiftets präster och diakoner
Kerstin Byström
EvaLena Ekblom
Karin Tilly
Sune Sandström, lagfaren ledamot

Ersättare:
Paul Hansson, för biskopen och domprosten
Lotta Eriksson, vald av stiftets präster och diakoner
Görel Korkman, för Kerstin Byström
Ulrika Pettersson, för EvaLena Ekblom
Anders Linger, för Karin Tilly
Dan Westberg, för Sune Sandström

Domkapitlets sekreterare är stiftsjurist Göran Broås. 

Sammanträden 2018

20 januari (prästexamen)
20 februari
20 mars
24 april
9 juni (präst-diakonexamen)
21 augusti
28 september
6 november
11 december

Kontakt

Göran Broås

Göran Broås

Jurist

Direkt: 021-17 85 17

SMS: 070-378 61 67