Foto: Magnus Aronson/Ikon

Pågående projekt

Svenska kyrkan ansvarar för det kyrkliga kulturarvet. För att stötta församlingar och pastorat arbetar Västerås stift med att ta fram kunskapsunderlag. Kunskapsunderlagen ska vara ett stöd i kulturarvsförvaltningen på lokal nivå, men ska också spridas till allmänheten. Här kan ni följa några av de pågående projekten.