Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon:+46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Pågående projekt

Svenska kyrkan ansvarar för en mängd byggnader. Många av dem av kulturhistoriskt värde. För att stötta församlingarna i vård och underhåll av byggnader finns vid Västerås stift såväl byggnadsingenjör som stiftsantikvarie.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är statens ersättning till Svenska kyrkan för vårdnaden av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till åtgärder på kyrkor, klockstaplar, begravningsplatser och kyrkliga inventarier samt i vissa fall kyrktomter. Fördelningen av ersättningen förs av stiftsstyrelsen. 

Kyrkobyggnadsbidrag, KBB, är stiftets egna pengar, ekonomisk hänsyn tas vid fördelningen av dessa medel. Bidraget går endast till åtgärder på kyrkor och klockstaplar. Till skillnad från den kyrkoantikvariska ersättningen finns möjlighet att söka detta bidrag till funktionella förbättringar av kyrkobyggnaden, arbeten som motiveras av arbetsmiljökrav och arbeten som motiveras av krav på tillgänglighet för funktionshindrade. 

Kontakt

Anna Arrebäck Güthlein

Anna Arrebäck Güthlein

Västerås stift

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare, planering och kansliledning

Johan Stråhle

Johan Stråhle

Västerås stift

Stiftsingenjör, planering och kansliledning

Berit Lundqvist

Berit Lundqvist

Västerås stift

Församlingsavdelningen, Textilkonsulent