Foto: Magnus Aronson/Ikon

Pågående projekt

Svenska kyrkan ansvarar för det kyrkliga kulturarvet. För att stötta församlingar och pastorat arbetar Västerås stift med att ta fram kunskapsunderlag. Kunskapsunderlagen ska vara ett stöd i kulturarvsförvaltningen på lokal nivå, men ska också spridas till allmänheten. Här kan ni följa några av de pågående projekten.

Malungs kyrka

Etapp II, spånklädda tak och fasader

Strängnäs och Västerås stift bedriver ett kunskapsuppbyggande projekt om stavspån. Etapp I startade 2018 och nu pågår etapp II där utvalda spåntäckningar från olika delar av stiften studeras noggrant.