Foto: Magnus Aronson/Ikon

Pågående projekt

Svenska kyrkan ansvarar för det kyrkliga kulturarvet. För att stötta församlingar och pastorat arbetar Västerås stift med att ta fram kunskapsunderlag. Kunskapsunderlagen ska vara ett stöd i kulturarvsförvaltningen på lokal nivå, men ska också spridas till allmänheten. Här kan ni följa några av de pågående projekten.

Kontakt

Anna Arrebäck Güthlein

Anna Arrebäck Güthlein

Västerås stift

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare, planering och kansliledning

Johan Stråhle

Johan Stråhle

Västerås stift

Stiftsingenjör, planering och kansliledning

Berit Lundqvist

Berit Lundqvist

Västerås stift

Textilkonsulent, Församlingsavdelningen