Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Pilgrimsvandring

Den här sidan är en mötesplats för alla som är pilgrimer och har pilgrimsintresse.


Bild: Gustaf Hellsing/IKON

Västerås stift är format efter sina pilgrimsvägar
Dalarna och Västmanland hör samman genom Västerås stift vars riktning är pilgrimernas leder norrut. Den medeltida Romboleden till Nidaros går genom stiftet och kyrkvandringar och arbetsvandringar har satt sina spår i landskapet. 
Sankt David skrinlades först i Munktorps kyrka. 1517 fördes hans reliker till domkyrkan i Västerås, om man får tro Olaus Petri. 

I dag finns många pilgrimsvandrare i regionen, många kommer också hit för att vandra. 

Pilgrimsstaven- till stöd på din livsvandring (pdf)

På Facebook finns en sida om pilgrimsvägar: facebook.com/pilgrimsvägar i Västerås stift

Här finns information om Pilgrimsvandringar 2017.

Stiftspilgrimsdag
Lördag den 2 september 2017, kl. 9.30-15.30, Vika-Hosjö församling, Hosjö församlingshem.

pilgrimsleder

Pilgrim på Stiftsgården (pdf)

Vika-Hosjö har en pilgrimsled runt sjön bredvid kyrkan. Ca 2,5 km. De planerar en vandringsled på kyrkogården.

Hedemora har en pilgrimsled mellan kyrkorna i kommunen. www.svenskakyrkan.se/hedemora/pilgrim

Romboleden (pilgrimsled)

Den finns bitvis dokumenterad. Kontakta respektive församling för mer information.
Boken Romboleden, från Mälaren till Nidaros av Ellen Zirr Brox, täcker hela vägen. Den finns troligen att hitta på antikvariat.

Etapp: Grangärde-Salå-Örjasänget-Källbäcken/Prästbuo

Marialeden, en kortare pilgrimsvandring från Grangärde kyrka till Grangärde sockenstuga, numera församlingshem. Invigd 9 oktober 2016.

Vandringsleder

Dalkarlsvägen www.dalkarlsvagen.se

Dalkarlsvägen är ett system av stigar och vägar från övre Dalarna ned till Stockholm. De anordnar storvandringar var annat år och varje morgon är det en präst från Svenska kyrkan som har andakt och sändning. Det är en kulturhistorisk vandringsväg också lämpad för pilgrimsvandring.

Bruksleden www.bruksleden.se  25 mil/7 etapper

Bergslagsleden www.bergslagen.se 28 mil/17 etapper

Kontakt

Eva Dellemyr

Eva Dellemyr

Stiftskonsulent för pedagogiskt utvecklingsarbete

Direkt: 021-17 85 35

SMS: 070-325 27 44