Foto: Magnus Aronson /Ikon

Pilgrimsvandring

Västerås stift är format efter sina pilgrimsvägar. Den här sidan är en mötesplats för alla som är pilgrimer och har pilgrimsintresse.

Längtar du efter mer...

Att pilgrimsvandra är att gå tillsammans med andra och i sig själv samtidigt. Att få vara alldeles i fred med sina tankar, samtidigt som man är tillsammans med andra människor.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Under pilgrimsvandring får du använda kroppen i stället för knoppen. Du får möjlighet att komm i kontakt med din egen andning och tempo, att vandra hem till sig själv. Att bli skönt trött.

Pilgrimsvandring erbjuder fördjupning genom lärande om sig själv, i mötet med sig själv, med andra och med naturen. Genom att gå i naturen väcks sinnena, man hör, ser, luktar och känner. Man kommer närmare livet och känner sig mer levande. 

Dessutom delar vi alla den livets rytm som för oss från födelse till död, från vår till höst. Att ibland få uppleva en känsla av förundran över att ingå i något större.

Att leva som pilgrim i dag är att ha fått smak på den frihet som hjälper oss att bli mer hela och äkta människor - ute på vandring och hemmavid.

Romboleden

Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna, och pilgrimer har satt sina spår i landskapet. Sankt David av Munktorp gravlades först i Munktorps kyrka. 1517 fördes hans reliker till domkyrkan i Västerås, om man får tro Olaus Petri. I dag finns många pilgrimsvandrare i regionen – många kommer också hit för att vandra. 

Romboleden på naturkartan.

PILGRIMSLEDER

Romboleden 1000 km. 
Etapp: Grangärde-Salå-Örjasänget-Källbäcken/Prästbuo

Vika-Hosjö har en pilgrimsled runt sjön bredvid kyrkan, ca 2,5 km.

Här finns också en fin pilgrimsled på kyrkogårdarna. Klicka här för mer information.

Hedemora pilgrimsled går mellan kyrkorna i kommunen.

Mer info via den här länken

Marialeden, en kortare pilgrimsvandring från Grangärde kyrka till Grangärde sockenstuga, numera församlingshem. Invigd 9 oktober 2016.

Kontakta respektive församling för mer information.

Vandringsleder

Dalkarlsvägen www.dalkarlsvagen.se

Dalkarlsvägen är ett system av stigar och vägar från övre Dalarna ned till Stockholm. En kulturhistorisk vandringsväg också lämpad för pilgrimsvandring.

Vart annat år anordnas storvandringar och varje morgon är det en präst från Svenska kyrkan som har andakt och sändning.

Bruksleden www.bruksleden.se  25 mil/7 etapper

Bergslagsleden www.bergslagen.se 28 mil/17 etapper

lästips!

Boken Romboleden, från Mälaren till Nidaros, redaktör Ellen Zirr Brox, täcker hela vägen. Den finns troligen att hitta på antikvariat.

 

Boken Sankt Olof i Dalarna av Tomas Ljung beskriver pilgrimslederna i Dalarna (Dalarnas museum). 

Kontakt

Eva Dellemyr

Eva Dellemyr

Stiftskonsulent för hållbar utveckling och pilgrimsfrågor