Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pilgrimsvandring och temakvällar

Under en pilgrimsvandring får man gå långsamt, lyssna inåt, slippa jäkta eller känna krav. Den vilsamma vandringen ger ro i själen. Intresset för pilgrimsvandring växer. Pilgrimsgruppen i Vika-Hosjö arrangerar några kortare vandringar varje år och bjuder in till temakvällar.

Alla är välkomna till vandringarna, ingen erfarenhet krävs!
Arrangeras i samarbete med Sensus.

Program hösten2019

Vandring längs pilgrimsstigen i Hosjö

Lördag 14 september kl 14.00

Vår pilgrimsstig är kort, men det är vår förhoppning att du som vandrar ska känna att det ger dig en positiv upplevelse, att den vilsamma vandringen ger ro i själen!

Samling vid kyrkan kl 14.00. Medtag eget fika! Stigen är cirka 1,5 km. Ingen föranmälan.

Birgittavandring till systrarna i Hosjö

Lördag 5 oktober kl 14, samling vid Hosjö kyrka

På Birgittagården fikar vi (kaffe och smörgås 50 kr/pers). En av systrarna visar oss runt och berättar lite om gården. Vi vandrar tillbaka och räknar med att avsluta ca kl 17.

Sträckan är ca 2 km (4 km fram och tillbaka).

Anmälan om deltagande görs till Inger Hagdahl e-post tel. 070-780 04 61senast den 3 oktober. Meddela om du behöver specialkost.

Varmt välkommen!

Pilgrimsträff: Pilgrimsvandring som gåva

Torsdag 7 november kl 19.00 i Hosjö församlingshem

Anders Litborn, emeritipräst, talar om Pilgrimsvandring som gåva.
Den som vill har möjlighet att först delta i torsdagsmässan i Hosjö kyrka. Den börjar kl 18.30.

Vi ser gärna att du meddelar ditt deltagande till Inger Hagdahl, antingen på tel. 070-780 04 61 eller via e-post 

Det serveras lite kvällsfika, thé/kaffe och smörgås, till självkostnadspris. Meddela om du behöver specialkost.

Varmt välkommen!

Pilgrimens sju nyckelord

  • friheten

  • enkelheten

  • långsamheten

  • tystnaden

  • bekymmerslösheten

  • delandet

  • andligheten

Läs mer om de sju nyckelorden

Pilgrimspsalm

Ladda ned psalmen som poeten Ragnwei Axellie skrev inför det nationella pilgrimsmötet vid Loka Brunn.
Pilgrimspsalm