Pilgrimsvandring

Välkommen till pilgrimssidan för Hedemora-Husby-Garpenbergs församling.

Pilgrimsvandring innebär att man bryter upp från vardagens mönster, det vana och trygga och ger sig ut på vandring. Själen och kroppen aktiveras.

Vår pilgrimsled går genom vacker natur med tillfällen för bön, stillhet och eftertanke. En pilgrimsvandring kan sträcka sig från någon timmes promenad till ibland flera månader vandring mot avlägsna mål.

Vår led är ca 13 mil lång och etapperna runt 15-22 km vardera och passerar samtliga kyrkor i vår församling som sträcker sig över hela kommunen.

Bild länkar till Google maps

Den yttre vandringen i historiska miljöer eller i blomstrande natur är ett redskap för den viktigaste vandringen - den inre. Pilgrimen vandrar för att möta sig själv, möta andra - och möta Gud!

Om du väljer att följa med på någon av våra anordnade vandringar får du även möjlighet att träffa  och samtala med människor.

Observera

Om man på egen hand vill vandra vår pilgrimsled så hänvisar vi till naturkartan.se. Finns också som app till mobila enheter. 

Korta pilgrimsvandringar

16 juni och 14 juli
Samling kl 15.00 i Cafeterian,  S:t Paulusgården.
Skjuts till/från vandringen. Åter på S:t Paulusgården ca 17.30
Anmäl dig till: hedemora.pilgrim@svenskakyrkan.se

Varje datum har olika teman och sträckningar kring våra kyrkor.
Andakt hålls efter vägen. 
Alla är välkomna, stora som små, vi anpassar vandringen 
efter form & väder. Ha Gärna vatten och frukt med dig.

Pilgrimsvandring 23- 25 september 2022

Den 23-25 september vandrar vi förbi våra kyrkor i Hedemora, Husby och Garpenbergs församling. 

Dagsetapperna är mellan 20 och 26 km och går på stigar och mindre vägar. 
Du kan välja att vandra en eller flera av dagarna. Tung packning transproteras och dagsvandrare skjutsas till och från Hedemora kyrka. 

Vandringen går i blandad terräng. Läs mer i  pilgrimsbroschyren.

Kostnad för deltagande: 
Alla 3 dagar 600 kr
Enstaka dag 200 kr

Anmälan senast 9 september till:
hedemora.pilgrim@svenskakyrkan.se