Pilgrim

Välkommen till pilgrimssidan för Hedemora-Husby-Garpenbergs församling.

Pilgrimsvandring innebär att man bryter upp från vardagens mönster, det vana och trygga och ger sig ut på vandring. Själen och kroppen aktiveras.

Vår pilgrimsled går genom vacker natur med tillfällen för bön, stillhet och eftertanke. En pilgrimsvandring kan sträcka sig från någon timmes promenad till ibland flera månader vandring mot avlägsna mål.

Bild länkar till Google maps

Vår led är ca 13 mil lång och etapperna runt 15-22 km vardera och passerar samtliga kyrkor i vår församling som sträcker sig över hela kommunen.

Den yttre vandringen i historiska miljöer eller i blomstrande natur är ett redskap för den viktigaste vandringen - den inre. Pilgrimen vandrar för att möta sig själv, möta andra - och möta Gud!

Om du väljer att följa med på någon av våra anordnade vandringar får du även möjlighet att träffa  och samtala med människor.

Vi anordnar också pilgrimsvandringar utanför vår församling samt pilgrimsritt och paddlingar tillsammans med andra samarbetspartners.  ​

Cecilia  Dresch

Cecilia Dresch

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Präst

Josef Ängsved

Josef Ängsved

Präst