Pilgrimsvandring

i Hedemora-Husby-Garpenbergs församling.

Pilgrimsvandring innebär att man bryter upp från vardagens mönster, det vana och trygga och ger sig ut på vandring. Själen och kroppen aktiveras.

Hedemora Pilgrimslede går genom vacker natur med tillfällen för bön, stillhet och eftertanke. En pilgrimsvandring kan sträcka sig från någon timmes promenad till ibland flera månader vandring mot avlägsna mål.

Bild länkar till Google maps

Leden är ca 13 mil lång och etapperna runt 15-22 km vardera och passerar samtliga kyrkor i församlingen som sträcker sig över hela kommunen.

Den yttre vandringen i historiska miljöer eller i blomstrande natur är ett redskap för den viktigaste vandringen - den inre. Pilgrimen vandrar för att möta sig själv, möta andra - och möta Gud!

Om du väljer att följa med på någon av de anordnade vandringarna får du även möjlighet att träffa och samtala med människor.

Vandra på egen hand
med naturkartan.se kan du vandra leden på egen hand. Naturkartan finns också som app till mobila enheter. 

Pilgrimsvandring 23- 25 september 2022

Den 23-25 september vandrar vi förbi våra kyrkor i Hedemora, Husby och Garpenbergs församling. 

Dagsetapperna är mellan 20 och 26 km och går på stigar och mindre vägar. 
Du kan välja att vandra en eller flera av dagarna. Tung packning transproteras och dagsvandrare skjutsas till och från Hedemora kyrka. 

Vandringen går i blandad terräng. Läs mer i  pilgrimsbroschyren.

Kostnad för deltagande: 
Alla 3 dagar 600 kr
Enstaka dag 200 kr

Anmälan senast 9 september till:
hedemora.pilgrim@svenskakyrkan.se