Hedemora

Hedemora kyrkogård är indelad i fler mindre kyrkogårdar, de har tillkommit allteftersom kyrkogården byggts ut.

Norra kyrkogården, är det äldsta området, närmast kyrkan.

Södra kyrkogården, är området runt kapellet.

Östra kyrkogården, ligger beläget jäms med Norra och Södra kyrkogårdarna och österut mot riksvägen.

Hoppets kyrkogård, är området som kommer söder om Södra kyrkogården.

Maria kyrkogård, är området närmast mot vårdcentralen och bort mot kyrkogårdsförvaltningens lokaler.