Foto: Åke Paulsson

Verksamheter

En av stiftets viktigaste uppgifter är att stödja församlingarnas arbete. Verksamheten på stiftskansliet speglar alla de arbetsområden som ryms inom församlingslivet i vår kyrka.

Barn och ungdom

"I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet" (Ur Kyrkoordning för Svenska kyrkan)

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Ibland kallar vi det för kyrkans sociala arbete. Det innebär att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Flykting och integration

Många församlingar i stiftet har ett omfattande arbete med asylsökande och flyktingar. Grunden för arbetet är kärleken till vår nästa. Som medmänniskor och kristna har vi ansvar för att värna varandras liv oavsett bakgrund, tradition eller religion.

Gudstjänst

Varje år görs ungefär 1 miljon gudstjänstbesök i kyrkor i Västerås stift. Lägg därtill alla spontana besök av människor som går in i en kyrka för att tända ett ljus, be en bön eller bara hitta sinnesro.Våra kyrkor är levande miljöer för Gudsmöten.

Internationellt

Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling, kamp för rättvisa och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Gåvor från församlingar, enskilda givare och föreningar bär mycket av arbetet för en rättvisare värld.

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring kan beskrivas som en inre och yttre vandring samtidigt. Den yttre vandringen ger utrymme för en inre resa, från huvud till hjärta. Tid att reflektera över hur vi lever vårt liv. Pilgrimstempot ger möjlighet till både kroppslig och andlig återhämtning.

Ruotsinsuomalainen työ Sverigefinskt arbete

Finska är ett hjärtats språk för många församlingsbor, anställda, förtroendevalda och frivilliga i Västerås stift. Här finns den sverigefinska verksamheten samlad.

Teckenspråkigt arbete

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka, ett av dessa språk är teckenspråk.