Foto: Åke Paulsson

Verksamheter

En av stiftets viktigaste uppgifter är att stödja församlingarnas arbete. Verksamheten på stiftskansliet speglar alla de arbetsområden som ryms inom församlingslivet i vår kyrka.

Barn och ungdom

"I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet" (Ur Kyrkoordning för Svenska kyrkan)

Färdplan för klimatet

Färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

Internationellt

Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling, kamp för rättvisa och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Gåvor från församlingar, enskilda givare och föreningar bär mycket av arbetet för en rättvisare värld.

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring kan beskrivas som en inre och yttre vandring samtidigt. Den yttre vandringen ger utrymme för en inre resa, från huvud till hjärta. Tid att reflektera över hur vi lever vårt liv. Pilgrimstempot ger möjlighet till både kroppslig och andlig återhämtning.

Flerspråkig kyrka

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka, tillgänglig för alla. Här finner du information om stiftets olika språkverksamheter.

Projekt i Västerås stift

Här finner du information om de projekt som bedrivs i stiftet.

Du kanske även är intresserad av

En person står och lutar sig på en cafédisk, och ler.

Mary- ett meningsfullt arbetsliv för alla

Mary är en diakonal verksamhet inom Svenska kyrkan som erbjuder praktik, arbetsträning och rehabilitering för dig som står utan arbete.

Meningen med mig

Ett material för unga om mening och känslor