Foto: Åke Paulsson

Verksamheter

En av stiftets viktigaste uppgifter är att stödja församlingarnas arbete. Verksamheten på stiftskansliet speglar alla de arbetsområden som ryms inom församlingslivet i vår kyrka.