Foto: Magnus Aronson / Ikon

Församlingsavdelning och stiftsadjunkter

Församlingsavdelningens främsta uppgift är att stödja stiftets församlingar i deras arbete och utveckling. Det finns fyra stiftsadjunkter som resurs för kontraktsprostarna och de är en viktig länk mellan stift och församling.