Planering och kansliledning

Avdelningen för planering och kansliledning omfattar administration och ekonomi, främst för kansliets räkning. Avdelningen fungerar också som råd och stöd till församlingarna i t.ex. juridiska och kyrkoantikvariska frågor, ekonomisk utjämning, datastöd och kyrkobokföringsfrågor.

Västerås stift tillhandahåller ekonomi- och personaladministrativa tjänster åt församlingar och pastorat som är anslutna till Servicebyrån.