Egendomsnämnd

Här hittar du ledamöter och ersättare i Egendomsnämnden samt sammanträdesdagar för året.

I kyrkoordningen slås fast att prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt så att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. De ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning.

För den direkta förvaltningen av prästlönetillgångarna ansvarar Västerås Stift Skog AB.

2018-2021

Ledamöter:
Britt Sandström, vice ordförande, Västerås
Lars-Erik Lunå, Falun
Antti Tsupukka, Kopparberg
Göran Vestlund, ordförande, Linghed
Leif Angmo, Sala
Björn Kruse, Dala-Floda
Hans Matsols, Enviken

Ersättare:​
Lars Ericson, Västerås
Olof Rydell, Borlänge
Jons Ingemar Larsson, Mora
Inger Eriksson, Hedemora
Kristoffer Olerås, Stora Skedvi
Sven Påfvels, Leksand
Simon Iversen
, Surahammar

Sammanträden 2021

16 februari
30 mars
10 juni
21 september
2 november
7 december