Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Egendomsnämnd

Här hittar du ledamöter och ersättare i Egendomsnämnden samt sammanträdesdagar för året.

I kyrkoordningen slås fast att prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt så att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. De ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning.

För den direkta förvaltningen av prästlönetillgångarna ansvarar Västerås Stift Skog AB.

2018-2021

Ledamöter:
Britt Sandström, vice ordförande, Västerås
Lars-Erik Lunå, Falun
Antti Tsupukka, Kopparberg
Göran Vestlund, ordförande, Linghed
Leif Angmo, Sala
Sven Påfvels, Leksand
Hans Matsols, Enviken

Ersättare:​
Lars Ericson, Västerås
Olof Rydell, Borlänge
Jons Ingemar Larsson, Mora
Inger Eriksson, Hedemora
Kristoffer Olerås, Stora Skedvi
Simon Iversen, Surahammar
Björn Kruse, Dala-Floda

Sammanträden 2018

18 januari
13 mars
17 april
21 juni
25 september
11 november
11 december

 

Kontakt

Camilla Andersson

Camilla Andersson

Västerås stift

Ekonomiansvarig, Västerås Stift Skog