Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Egendomsnämnd

Egendomsnämnden ansvarar för förvaltningen av skogs- och jordbruksfastigheter samt andra tillgångar, som t.ex. aktier. Dessa tillsammans kallas för Prästlönetillgångar.


I kyrkoordningen slås fast att prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt så att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. De ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning.

Egendomsnämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare som är valda för perioden 2014-2017. Ordförande är Lennart Kjellin.

För den direkta förvaltningen av prästlönetillgångarna ansvarar Västerås Stift Skog AB.

Sammanträden 2017

13 mars
18 april
15 juni
2 oktober
12 november
12 december