Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vad gör en biskop?

I Svenska kyrkan är biskopen en av dem som är i ledningen av ett stift, det är det som kännetecknar en episkopal kyrka.

Stiftet är ett geografiskt område som omfattar alla de församlingar som finns inom det området - för Västerås stift innebär det motsvarande Västmanland och Dalarna. Stiftet bär namnet efter var biskopssätet är förlagt.
Västerås stift är tidigast omskriven som ett stift på 1120-talet.
Mikael Mogren är den 67:e biskopen i Västerås.

 Biskopens officiella uppgifter är att:
* förkunna evangelium i ord och handling
* ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning
* svara för ledning och tillsyn
* vårda och värna kyrkans enhet
* viga präster och diakoner
* kalla präster och diakoner till överläggningar
* visitera stiftets församlingar
* utse kontraktsprostar (som fungerar som biskopens "förlängda arm" i de kontrakt som stiftet är uppdelat i) och leda prostmötet

Biskopen är självskriven ordförande av stiftsstyrelsen (som beslutar om stiftets inriktning och strategier) och domkapitlet (som har tillsyn över församlingarna i förhållande till Svenska kyrkans lära och kyrkoordning, liksom över stiftets präster och diakoner)  och medlem av biskopsmötet (där samtliga Svenska kyrkans biskopar ingår och möts för samtal) på nationell nivå.
 
I vigningsorden, som läses upp när en biskop vigs, kan man höra att det även är en biskops uppgift att ha ansvar för att barmhärtighet blir utövad "efter Guds vilja" och att "styrka Guds folk". En viktig del av en biskops vardag handlar därför inte bara om tillsyn eller om att leda utifrån teologiska visioner om kyrkans uppdrag, utan också om att lyssna, samtala, rådslå, uppsöka, besluta och att samverka med de goda krafter som finns, i uppgiften att värna om människor och den värld vi lever i.