Hubbo kyrka exteriör
Foto: Matilda Hildingsson

Kyrkor i stiftet

I Västerås stift finns över 200 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Alla bär på sin egen historia och är en del av det kulturarv som vi förvaltar.

Husby ext
Husby kyrka Foto: Jean-Paul Darphin

Västerås stift är vidsträckt och bjuder på en stor variation av kyrktyper. De vanligaste är:

 • "Tegnerlador”, dvs stora kyrkor i nyklassicistisk stil uppförda under tiden 1760-1860, är kanske den vanligaste enhetliga kyrkotypen i Västerås stift. De 20-talet representanterna finns ganska jämt fördelade över hela stiftet.
  Exempel: Boda, Lima, Åhl, Gustafs, Garpenberg, Gunnilbo, Siljansnäs, Karbenning
 •  Kyrkor som i grunden är medeltida men har utvidgats och förändrats kraftigt, framförallt under 1700- och 1800-talen. Dessa kyrkor har inte en enhetlig stil men är kanske den största gruppen med ett 50-tal kyrkor fördelade över stiftet.
  Exempel: Orsa, Mora, Rättvik, Grangärde, Norrbärke, Köping, Bro, Kila, Tillberga
 •  Medeltida stenkyrkor som i huvudsak behållit sin storlek och form. Finns främst i Mälardalen (ett 20-tal) + några få i Dalarna
  Exempel: Vika, Torsång, Badelunda, Hubbo, Kärrbo, Sala socken, Torpa
 • Timmerkyrkor uppförda under 1600-talet, ofta utvidgade på 1700-talet och ofta täckta med falurött spån. Finns i Bergslagen, 6 i Örebro län och ett 10-tal i Dalarna.
  Exempel: Hällefors, Grythyttan, Ljusnarsberg, Amsberg, Sundborn
 • Kyrkor byggda på 1700-talet i gustaviansk stil
  Exempel: Ramsberg, Hed
 • Nygotiska, nyromanska och nationalromantiska kyrkor från tiden kring sekelskiftet 1900
  Exempel: Nora, Viker, Guldsmedshyttan, Näsby, Hörken, Tyngsjö, Särna, Idre,
 • Moderna kyrkor i varierande stilar
  Exempel: Vikmanshyttan, Aspeboda, Envikens nya, Vansbro, Kvarnsveden, Mikaelikyrkan, Tomaskyrkan, Viksängskyrkan.

Vilken är stiftets äldsta kyrka?

Det är egentligen omöjligt att avgöra vilka kyrkor som är äldst. Det finns en hel rad av kyrkor som ursprungligen är uppförda under 1100- och 1200-talet, men så långt tillbaka finns inga skriftliga källor och uppgifterna är oftast både osäkra och oprecisa. De flesta kyrkorna från medeltiden har också förändrats så kraftigt att kanske bara någon del av murverket finns kvar. En kyrka som man kan lyfta fram är Torpa, som nästan säkert byggdes på 1100-talet och dessutom är ovanligt välbevarad. Kärrbo och Björksta är också välbevarade, men byggda på 1200-talet. Så har vi ju Munktorps kyrka, där Davidskyrkan troligen byggdes på 1100-talet, men kyrkan i övrigt inte har behållit sin medeltida karaktär.