Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bli församlingspedagog

Skulle du vilja arbeta med barn, unga och familjer? Gillar du att tala om både livets mening och skoskav? För att bli församlingspedagog behöver du en lärarexamen och en pastoralteologisk utbildning.


Barn och unga är en prioriterad grupp i Svenska kyrkan. Församlingspedagogen står mitt bland barnen och de unga. Ansvaret för och mötet med barn och ungdomar är centrum i församlingspedagogens yrke. Det kan handla om att finnas med i nätverk, grupper eller konfirmandläger. Att ha kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller ungdomsorganisationer är en naturlig del i uppdraget.

Som pedagog i en församling är du en av flera i ett arbetslag. Tillsammans har ni ansvar för helheten men din särskilda uppgift är att utveckla lärandet, undervisningen och den sociala gemenskapen tillsammans med anställda och medlemmar.  

Att Bli pedagog

Vägen till att bli församlingspedagog kan se olika ut, beroende på din bakgrund, men det finns några grundkrav. 

Kyrklig förankring
En förutsättning för att bli församlingspedagog är att du är medlem i Svenska kyrkan, döpt och konfirmerad och kontinuerligt deltar i kyrkans församlings- och gudstjänstliv. En bra grund är också att gå Västerås stifts grundkurs om Svenska kyrkans tro och liv. 
Läs mer om grundkursen här.

Fackutbildning som lärare
För att bli församlingspedagog krävs en lärarexamen omfattande lägst 180 hp. Församlingspedagogen kan vara fritidspedagog, förskollärare, grundlärare, folkhögskolelärare alternativt låg-, mellan- eller ämneslärare. 

Praktik och Mötesplats stift student
I förberdelserna för att bli församlingspedagog ingår också  åtta veckors församlingförlagd praktik och att under tio dagar genomföra kursdagarna Mötesplats stift och student (MSS) tillsammans med andra blivande kyrkoarbetare.

Pastoralteologisk utbildning
Utöver en lärarexamen krävs också en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger. Studierna omfattar två terminers studier på helfart vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund. Möjlighet till distansstudier finns.
Läs mer om utbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstituts webbplats.

Mer information

För mer information och samtal kring hur din väg till församlingspedagogyrket skulle kunna se ut kontaktar du Eva Hallberg, stiftskonsulent för pedagogik.

Eva  Hallberg

Eva Hallberg

Västerås stift

Församlingsavdelningen, Stiftskonsulent för pedagogiska frågor

Direkt: 021-17 85 51

SMS: 070-378 61 73