Foto: Sven-Erik Falk /Ikon

Årsredovisningar

Årsredovisning fastställs av stiftsfullmäktige i början av juni året efter avslutat räkenskapsår.