Foto: Sven-Erik Falk /Ikon

Årsredovisningar

Här hittar du aktuella årsredovisningar för Västerås stift, stiftets gårdar samt stiftelser.

Västerås stift


Årsredovisning för Västerås stift fastställs av stiftsfullmäktige i början av juni året efter avslutat räkenskapsår. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022


Stiftelsen Stiftsgården Rättvik

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022


Finnåkers kursgårds ekonomiska förening

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022


Västerås stifts prästerskaps donationsfond

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022


Ebba och Carl-Erik Arrendals stiftselse 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022


Domkapitlets stiftelse för teologiestudenter

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022


Biskops Ytterbergs stiftelse för dikaoni och samhällsansvar

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022