Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkliga kulturarvet

Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser. Samtidigt är rummet inte ett museum utan används än idag. Här firas regelbunden gudstjänst och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Många känner starkt för kyrkobyggnaden. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas.


Att gå på vandring i ett kyrkorum kan vara som att förflytta sig genom den kristna traditionen, att röra sig i olika tider. Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser.
 
Samtidigt är rummet inte ett museum, det används än idag. Här firas regelbunden gudstjänst. Här äger viktiga händelser i människors liv rum. Stunder som människor minns hela livet och som upplevs som särskilt mättad och intensiv tid.

Kyrkobyggnaden en del av historien

I Västerås stift finns över 200 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Alla dessa byggnader ser olika ut. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte – att vara ett gudstjänstrum.

Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia. Många människor känner starkt för kyrkorummet och kyrkobyggnaden. Den är betydelsefull. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaden och därmed en del av Sveriges historia.

Kyrkogården ett öppet historiskt arkiv

Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år. Kyrkogårdarna är som öppna historiska arkiv. Hit har alla tillträde, och här finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst och etnologiskt kulturarv.

Kyrkogårdarna har blivit en viktig del av vårt definierade kulturarv i ganska sen tid. Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år, både när det gäller kyrkogårdarnas arkitektoniska utformning med kvarter, gångar och trädkransar, och gravanordningarnas utformning med gravstenar, inskriptioner, utsmyckningar och val av växter.

Kyrkogårdarna besöks av allt fler människor, som inte nödvändigtvis har anhöriga begravda där. Det är oftast tyst och fridsamt på en kyrkogård. Kyrkogårdarna är öppna historiska arkiv till vilka alla har tillträde. Här finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst och etnologiskt kulturarv.

Stiftet är ett stöd för församlingarna i arbetet med att bevara de kyrkliga kulturvärdena och att göra dem tillgängliga.

·         Anordna kurser och seminarier

·         Rådgivning i frågor som rör det kyrkliga kulturarvet.

·         Fördela bidragen och administrera bidragssystemen

·         Förmedla kontakter för byggnads- och inventarievård.

Enligt kulturminneslagen har stiftet också uppgiften att kontrollera kyrkliga inventarier.

Vi kan också ge goda råd till församlingar/samfälligheter när det gäller frågon om underhåll av kyrkobyggnader, vård- och underhållsplaner, uppvärmningsfrågor, förvaring av inventarier m.m.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är statens ersättning till Svenska kyrkan för vårdnaden av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till åtgärder på kyrkor, klockstaplar, begravningsplatser och kyrkliga inventarier samt i vissa fall kyrktomter. Fördelningen av ersättningen förs av stiftsstyrelsen. 

Kyrkobyggnadsbidrag, KBB, är stiftets egna pengar, ekonomisk hänsyn tas vid fördelningen av dessa medel. Bidraget går endast till åtgärder på kyrkor och klockstaplar. Till skillnad från den kyrkoantikvariska ersättningen finns möjlighet att söka detta bidrag till funktionella förbättringar av kyrkobyggnaden, arbeten som motiveras av arbetsmiljökrav och arbeten som motiveras av krav på tillgänglighet för funktionshindrade. 

Kontakt

Anna Güthlein

Anna Güthlein

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare

Direkt: 021-17 85 75

SMS: 070-387 29 10

Johan Stråhle

Johan Stråhle

Stiftsingenjör

Direkt: 021-17 85 23

SMS: 076-945 38 25

Berit Lundqvist

Berit Lundqvist

Textilkonsulent

Direkt: 021-17 85 80

SMS: 070-378 61 76