Foto: Åke Paulsson

Västerås stifts biskopar genom tiderna

Biskop Mikael Mogren är den 67:e biskopen i Västerås stift. Nedan följer en lista över biskopar i Västerås stift från 1200-talet och under vilka de år de verkade. Det fanns ett antal biskopar även under 1100-talet, men dessvärre är deras namn okända.

1. Robertus 1219-1225
2. Magnus 1232-1258
3. Carolus 1258-1283
4. Petrus 1284-1299
5. Öiarus 1299
6. Haquinus 1299-1300
7. Nicolaus Catilli 1300-1308
8. Israel Erlande 1309-1328
9. Egislus Birgeri 1329-1352
10. Magnus Augustini 1353-1369
11. Laurentius Boberg 1370
12. Mathias Laurentii 1371-1379
13. Hartlevus Hartlevi 1379-1383
14. Benottenrici Korp 1383-1394
15. Nicolaus 1395-1403
16. Andreas Johannis 1403
17. Petrus Ingevasti 1403-1414
18. Ingemarus Ingevaldi 1414
19. Nafno Johannis Gyrstinge 1414-1421
20. Olaus Jacobi Knob 1421-1442
21. Achatius Johannis 1442-1453
22. Petrus Mathiae de Vallibus 1453-1454
23. Olaus Gunnari 1454-1461
24. Benedictus Magi 1461-1462
25. Birgerus Magi 1462-1464
26. Ludechinus Abelis 1465-1487
27. Olaus Andreae de Vallibus 1487-1501
28. Otto Olavi (Svinhufvud) 1501-1522
29. Petrus Jacobi Guti (Sunnanväder) 1523
30. Petrus Magni 1523-1534
31. Henricus Johannis 1534-1556
32. Petrus Andreae Niger 1557-1562
33. Johannes Nicolai Ofeegh 1562-1574
34. Erasmus Nicolai Arbogensis 1574-1580
35. Petrus Benedicti Ölandus 1583-1588
36. Olaus Stephani Bellinus 1589-1606
37. Nicolaus Petri 1606
38. Olaus Stephani Bellinus 1589-1618
39. Johannes Johannis Rudbeckius 1619-1646
40. Olavus Laurentii Laurelius 1647-1670
41. Nicolaus Johannis Rudbeckius 1670-1676
42. Johannes Petri Brodinus 1677-1680
43. Carolus  Carlson 1680-1708
44. Petrus Malmberg 1708-1710
45. Matthias Iser 1711-1725
46. Sven Cameen 1725-1729
47. Nils Barchius 1731-1733
48. Andreas Kallsenius 1733-1750
49. Samuel Troilius 1751-1760
50. Lars Benzelstierna 1760-1800
51. Johan Gustaf Flodin 1800-1808
52. Eric Waller 1809-1811
53. Gustaf Murray 1811-1825
54. Sven Wijkman Casparsson 1829-1839
55. Gustaf Nibelius 1839-1849
56. Christian Fahlcrantz 1849-1866
57. Carl Olof Björling 1866-1884
58. Gottfrid Billing 1884-1898
59. Johan August Ekman 1898-1900
60. Nils Lövgren 1900-1920
61. Einar Billing 1920-1939
62. John Cullberg 1940-1962
63. Sven Silén 1962-1975
64. Arne Palmqvist 1975-1988
65. Claes-Bertil Ytterberg 1988-2008
66. Thomas Söderberg 2008-2015
67. Mikael Mogren 2015-