Meny

Personal

Här är en samlad lista över all personal. För sortering per avdelning använd menyflikarna.

Åsa Ahlnäs

Västerås stift

Ekonomiassistent, planering och kansliledning

Lena Almteg

Lena Almteg

Västerås stift

Ekonomiassistent, Västerås Stift Skog

Camilla Andersson

Camilla Andersson

Västerås stift

Ekonomiansvarig, Västerås Stift Skog

Anna Arrebäck Güthlein

Anna Arrebäck Güthlein

Västerås stift

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare, planering och kansliledning

Thomas Beder

Thomas Beder

Västerås stift

Kontraktsadjunkt, Församlingsavdelningen

Stefan Berglin

Stefan Berglin

Västerås stift

Vaktmästare, planering och kansliledning

Mats Berglund

Mats Berglund

Västerås stift

Samordnande fastighetsförvaltare, Norra Dalarnas kontrakt, planering och kansliledning

Christer Björklund

Christer Björklund

Västerås stift

Planerare, södra distriktet, Västerås Stift Skog

Anna Brodén

Anna Brodén

Västerås stift

Stiftsadjunkt för rekrytering, Församlingsavdelningen

Lorita da Ros Grape

Lorita da Ros Grape

Västerås stift

Stiftspedagog för utbildning och fortbildning, Församlingsavdelningen

Hans Degréus

Hans Degréus

Västerås stift

Föreståndare Finnåkers kursgård, Stiftsadjunkt, Församlingsavdelningen

Karin Degréus

Karin Degréus

Västerås stift

Kontraktsadjunkt, Församlingsavdelningen

Eva Dellemyr

Eva Dellemyr

Västerås stift

Stiftskonsulent för hållbar utveckling och pilgrimsfrågor, Församlingsavdelningen

Anna Düring

Västerås stift

Kontraktsadjunkt, Församlingsavdelningen

Jan Eriksson

Jan Eriksson

Västerås stift

Stiftsskogvaktare, norra distriktet, Västerås Stift Skog

Daniel Ersson

Daniel Ersson

Västerås stift

Stiftsskogvaktare, södra distriktet, Västerås Stift Skog

Nicklas From

Nicklas From

Västerås stift

Stiftspedagog, Församlingsavdelningen

Åsa Grönberg

Åsa Grönberg

Västerås stift

Stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete, Församlingsavdelningen

Madeleine Gustafsson

Madeleine Gustafsson

Västerås stift

Receptionist, planering och kansliledning

Anders Hagman

Anders Hagman

Västerås stift

Stiftskonsulent, aktör för välfärd/EU-frågor, Församlingsavdelningen