skog
Foto: Jim Elfström/IKON

Västerås Stift Skog AB

Vi förvaltar skog, jord och fonder

Västerås Stift Skog AB bildades 2004 och sedan 1 januari 2006 förvaltar vi Prästlönetillgångar i Västerås stift.

Västerås Stift Skog AB verkar för att den kyrkliga marken skall ge bästa möjliga avkastning med hänsyn till natur- och kulturvård. Den huvudsakliga verksamheten är skogsbruk med målsättningen att ha en hög skogsproduktion, nyttja råvaran på ett effektivt och uthålligt sätt, samt slå vakt om skogslandskapets mångfald, dess mark, flora och fauna. 

Här kommer du till Västerås Stift Skogs hemsida: Västerås Stift Skog AB