Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Västerås Stift Skog

Vi förvaltar skog, jord och fonder


Västerås Stift Skog AB bildades 2004 och sedan 1 januari 2006 förvaltar vi Prästlönetillgångar i Västerås Stift.

Västerås Stift Skog AB verkar för att den kyrkliga marken skall ge bästa möjliga avkastning med hänsyn till natur- och kulturvård. Den huvudsakliga verksamheten är skogsbruk med målsättningen att ha en hög skogsproduktion, nyttja råvaran på ett effektivt och uthålligt sätt, samt slå vakt om skogslandskapets mångfald, dess mark, flora och fauna.


För närvarande är vi 11 personer anställda vid Västerås Stift Skog AB. 

Läs mer om Västerås Stift Skog klicka på länken nedan

Västerås Stift Skog

Kontakter