Massa ord i olika färger som beskriver arbete i kyrkan. Ordet meningsfullt är mest framträdande

Jobba i kyrkan

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något du tror på. Församlingarnas huvuduppgift handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Det finns också yrken inom administration och förvaltning och många möjligheter till ideellt engagemang.

Jobba ideellt

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Som ideellt engagerad och volontär är du med och bär kyrkan tillsammans med anställda och förtroendevalda.

Några personer sitter runt ett bord med varsin laptop och samtalar.

Förtroendevald

Som förtroendevald har du fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar och är en del av den demokratiska beslutsprocessen i Svenska kyrkan.

Bli präst

Vill du fira gudstjänster, samtala, undervisa och leda dop och begravningar? Vill du hjälpa andra att växa i tro och möta människor i många olika livssituationer? Då kan präst vara något för dig.

Bli församlingspedagog

Vill du vilja arbeta med barn, unga och familjer? Tycker du om att tala om både livets mening och skoskav? Vill du följa unga människor en bit på deras livsresa? Känns ungas situation angelägen för dig och skulle du vilja vara deras stöd i skolan och på nätet? Då kan församlingspedagog vara något för dig

Bli diakon

Vill du dela din tro och ditt sociala engagemang med andra? Brinner du för alla människors lika värde? Vill du bidra till bättre möjligheter för de som befinner sig i en utsatt situation? Då kan diakon vara något för dig.

Bli kyrkomusiker

Som kyrkomusiker har du en särskild uppgift i att lyfta fram musikens roll i kyrkan. Du behöver en musikalisk utbildning från folkhögskola eller högskola/musikhögskola och en pastoralteologisk utbildning.

Västerås stifts grundkurs

Är du nyfiken på Svenska kyrkan som arbetsplats? Vill du reflektera tillsammans med andra kring kristen tro? Vill du bredda ditt kontaktnät i kyrkan? Varje år erbjuder Västerås stift en grundkurs om Svenska kyrkan.