Foto: Magnus Aronson /Ikon

Arbeta i kyrkan

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något du tror på. Församlingarnas huvuduppgift handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Det finns också yrken inom administration och förvaltning och många möjligheter till ideellt engagemang.

Bli präst

En viktig uppgift för en präst är att inspirera andra att växa i tro. För att bli präst behöver du ha en magisterexamen i teologi och en pastoralteologisk utbildning.

Bli församlingspedagog

Skulle du vilja arbeta med barn, unga och familjer? Gillar du att tala om både livets mening och skoskav? Läs mer hur du blir församlingspedagog.

Bli diakon

Diakonen ansvarar för kyrkans sociala arbete. För att bli diakon krävs bland annat en grundutbildning på högskolenivå och en pastoralteologisk utbildning.

Bli kyrkomusiker

Som kyrkomusiker har du en särskild uppgift i att lyfta fram musikens roll i kyrkan. Du behöver en musikalisk utbildning från folkhögskola eller högskola/musikhögskola och en pastoralteologisk utbildning.

Västerås stifts grundkurs

Är du nyfiken på Svenska kyrkan som arbetsplats? Vill du reflektera tillsammans med andra kring kristen tro? Vill du bredda ditt kontaktnät i kyrkan? Varje år erbjuder Västerås stift en grundkurs om Svenska kyrkan.