Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Barn och ungdom

Västerås stift driver ett aktivt arbete för barn och unga. Ett grundperspektiv är att, utifrån FNs konvention om barnets rättigheter, se barnet som en rättighetsbärare. På så sätt blir vuxenvärlden i relation till barnet en skyldighetsbärare.

Till kyrkomötet år 2010 motionerade biskop Thomas Söderberg tillsammans med Lars Rydje och Karin Perers om att barnrättskonventionens grundperspektiv tydligare borde läggas in i kyrkoordningen.

I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.

Kyrkoordning för Svenska kyrkan

Som en del av Västerås stifts barnprojekt har vi tagit fram boken  "Hallå! Barnen och kyrkan", skriven av Sören Dalevi. Tillsammans med fotografen Elisabeth Ohlson Wallin producerades den uppmärksammade fotoutställningen "Via Dolorosa" som handlar om mobbing och barns utsatthet. Med altarskåpet "Leksacer", som bl a finns i Västerås domkyrka, vill vi bjuda in barnen till kyrkans värld på deras egna villkor.

Vi arbetar aktivt med konfirmandfrågor genom projektet "Inte som du tror". Under år 2011 startar vi en ungdomsledarutbildning i samverkan med Libombostiftet i Mozambique och den lutherska kyrkan i Palestina, ELCJHL.

Vill du veta mer, kontakta någon av våra medarbetare för barn- och ungdomsverksamheten.

Skolkyrka

Barn har rätt till andlig utveckling, detta nämns i Barnkonventionen. Den svenska barnkommittén som är utsedd av regeringen beskriver så här vad andlig utveckling kan betyda.