Enhörnings-TV

Enhörnings-TV – Korta andakter för dig som känner att du inte passar in, att du är annorlunda och inte ryms inom de normer som finns.

Västerås stift har många års erfarenhet av att skapa inkluderande sammanhang tillsammans med och för unga HBTQ-personer.

 

De unga har lärt oss att det kan vara svårt att samtidigt vara HBTQ-person och kristen och att deras erfarenheter, tankar och liv inte får plats i kyrkans värld. Enhörnings-TV vill bygga en bro mellan erfarenheter som inte alltid får finnas och de erfarenheter bibeln och kyrkans historia berättar om.

Produceras av Svenska kyrkan, Västerås stift