Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Beslutande organ

Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, vars ledamöter väljs i direkta val vart fjärde år. Till stiftsfullmäktiges uppgifter hör bland annat att utse stiftsstyrelse, egendomsnämnd samt ledamöter till domkapitlet.