Beslutande organ

Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, vars ledamöter väljs i direkta val vart fjärde år. Till stiftsfullmäktiges uppgifter hör bland annat att utse stiftsstyrelse, egendomsnämnd samt ledamöter till domkapitlet.

Stiftsfullmäktige

Här hittar du stiftsfullmäktiges sammanträdesdatum och protokoll.

Domkapitel

Här hittar du en beskrivning av domkapitlets uppdrag och information om ledamöter och ersättare 2022-2025.

Stiftsstyrelse

Här hittar du ledamöter och ersättare i Stiftsstyrelsen samt protokoll och sammanträdesdagar för året. Här finns även beredningsutskottets sammanträdesdagar.

Egendomsnämnd

Här hittar du ledamöter och ersättare i Egendomsnämnden samt sammanträdesdagar för året.