Foto: Magnus Aronson/IKON

Ung och HBTQI

Unga har rätt att känna sig trygga, sedda och respekterade oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Unga har rätt att känna sig trygga, sedda och respekterade oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.
För unga hbtqi-personer är det inte alltid så. Risken för att utsättas för kränkningar, våld eller hot om våld är stor. Det är också vanligt att bli osynliggjord.

Tillsammans med Svenska Kyrkans Unga i Västerås distrikt arbetar vi för att skapa tryggare och mer inkluderande mötesplatser för unga.

Enhörnings-TV

Enhörnings-TV – Korta andakter för dig som känner att du inte passar in, att du är annorlunda och inte ryms inom de normer som finns.

Under regnbågen står du inte ensam!

Här hittar du vår överlevnadsguide för kristna queer kids. Den har tagits fram av Västerås stift tillsammans med Svenska Kyrkans Unga Camelots regnbågsläger.

Tips för transinkludering

Här hittar du tips för att inkludera unga icke binära och transpersoner i verksamhet. Tipsen är sammanställda av ungdomar.

Regnbågsgillet

Regnbågsgillet består av ungdomar som vill jobba med religion och hbtqi-frågor inom Svenska Kyrkans Unga.