Foto: Malin Wrigstad/IKON

Crossroads 2023

Crossroads ungdomsledarutbildning blir den 26 juni - 2 juli 2023 i Maciene, Moçambique.

Crossroads är ett möte mellan ungdomar från Palestina, Sverige och Moçambique. Under en vecka i juni möts ett tjugotal ungdomar från tre länder för ledarutbildning och för samtal om ledarskap och utmaningar för kyrkan. Vi delar erfarenheter och bygger relationer. Från Västerås stift deltar sex ungdomar. Vill du vara en av dem? Kontakta Nils Åberg eller Cecilia Redner för mer information. Deras kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Det är när människors vägar korsas som möten uppstår. Utan vägkorsningar blir våra liv förutsägbara. Crossroads speglar möten mellan människor men det handlar också om den kristna symbolen korset. Vi möts i Gud. Roads är en symbol för att vi alltid är på väg. Vi är alltid igår – idag – i morgon. Vi bär på erfarenheter, vi möts, vi väljer nya vägar.

Målet är att ge unga ledare i kyrkan en möjlighet att utveckla sitt ledarskap och prova sina tankar och värderingar genom kulturellt utbyte. Genom Crossroads stärks och utvecklas relationerna mellan Svenska kyrkan/Västerås stift, Anglikanska kyrkan/Libombostiftet och den lutherska kyrkan i Palestina ELCJHL.