Foto: Malin Wrigstad/IKON

INSTÄLLT! Crossroads - en ungdomsledarutbildning

I rådande situation med coronavirus har vi tyvärr blivit tvungna att ta beslutet att ställa in årets Crossroads. Vår förhoppning är att vi kan ha ungdomsledarutbildningen i Moçambique 2021.

Crossroads är ett möte mellan ungdomar från Palestina, Sverige och Moçambique. Under en vecka i juni möts ett tjugotal ungdomar från tre länder för ledarutbildning och för samtal om ledarskap och utmaningar för kyrkan. Vi delar erfarenheter och bygger relationer. Från Västerås stift deltar sex ungdomar. Vill du vara en av dem?

Det är när människors vägar korsas som möten uppstår. Utan vägkorsningar blir våra liv förutsägbara. Crossroads speglar möten mellan människor men det handlar också om den kristna symbolen korset. Vi möts i Gud. Roads är en symbol för att vi alltid är på väg. Vi är alltid igår – idag – i morgon. Vi bär på erfarenheter, vi möts, vi väljer nya vägar.

Målet är att ge unga ledare i kyrkan en möjlighet att utveckla sitt ledarskap och prova sina tankar och värderingar genom kulturellt utbyte. Genom Crossroads stärks och utvecklas relationerna mellan Svenska kyrkan/Västerås stift, Anglikanska kyrkan/Libombostiftet och den lutherska kyrkan i Palestina ELCJHL.