Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kollektlista


Alla kollektcirkulär läggs ut som pdf.                                                                 

Rikskollekter fastställda av Kyrkostyrelsen 2016-04-21 och stiftskollekter fastställda av Domkapitlet i Västerås stift 2016-08-23.

R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt

2017

JANUARI  

1 januari, R, Svenska kyrkans internationella arbete

6 januari, R, Svenska kyrkans internationella arbete (slut julkampanj)

8 januari, S, Stiftelsen Sundborns gamla prästgård

22 januari, R, Svenska Bibelsällskapet

29 januari, S, Västerås stifts kyrkosångsförbund

FEBRUARI

5 februari, R, Svenska Kyrkans Unga

12 februari, S, Finnåkers kursgård

26 februari, R, Svenska kyrkans internationella arbete (start fastekampanjen)

MARS

5 mars, R, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS

12 mars, S, Sensus Studieförbund för verksamhet i Västerås stift 50 %, Svenska kyrkans lekmannaförbund i Västerås stift 50 %

19 mars, R, Svenska kyrkans internationella arbete

26 mars, R, Sveriges Kyrkosångsförbund 50 %, Svenska Kyrkans Unga 50 %

APRIL

9 april, R, Svenska kyrkans internationella arbete (slut fastekampanjen)

17 april, R, Svenska kyrkans internationella arbete

23 april, S, S:t Lukas i Västerås 45 %, S:t Lukas i Falun 45 %, S:t Lukas i Örebro för filialen i Lindesberg 10 %

30 april, R, Sveriges kristna råd

MAJ                                                                             

14 maj, R, SALT-Barn och unga i EFS 50 %, Svenska Kyrkans Unga 50 %

JUNI                                                                         

11 juni, R, Svenska kyrkans internationella arbete

JULI                                                                              

2 juli, R, Svenska kyrkans internationella arbete

23 juli, R, Svenska kyrkan i utlandet

AUGUSTI                                                                   

13 augusti, R, Svenska kyrkans internationella arbete

27 augusti, R, Hela människan

SEPTEMBER                                                              

10 september, R, Diakoniinstitutionerna

17 september, R, Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen (KEK)

24 september, S, Den Öppna Dörren i Västerås 50 %,
Ung Kyrkomusik i Västerås stift 50 %

OKTOBER                                                                   

1 oktober, R, Svenska kyrkans i utlandet (start insamlingsperiod)

8 oktober, R, Sveriges Kyrkosångsförbund

22 oktober, R, Rådgivningsbyrån

29 oktober, S, Flyktingarbetet i Västerås stift

NOVEMBER                                                              

4 november, R, Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

12 november, S, Vänstiftsarbete med Lebombostiftet i Mocambique

19 november, R, Svenska kyrkans internationella arbete

DECEMBER

3 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete (start julkampanj)

Kollektvädjan Julkampanjen 2017

10 december, R, Svenska Kyrkans Unga

17 december, S, Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik

24 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete

25 december, S, Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift

26 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete  

________________________________________________________________

Alla kollektcirkulär läggs ut som pdf.

Rikskollekter fastställda av Kyrkostyrelsen 2017-04-20 och stiftskollekter fastställda av Domkapitlet i Västerås stift 2017-08-22. 

R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt 

2018

JANUARI

6 januari, R, Svenska kyrkans internationella arbete (slut julkampanj) 

14 januari, S, Stiftelsen Sundborns gamla prästgård 

21 januari, R, Svenska Bibelsällskapet

28 januari, R,  Svenska Kyrkans Unga

FEBRUARI

4 februari, S, Västerås stifts kyrkosångsförbund

11 februari, R, Svenska kyrkans internationella arbete (start fastekampanjen) 

18 februari, S, Finnåkers kursgård

25 februari, R, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS

MARS

4 mars, R, Svenska kyrkans internationella arbete (del av fastekampanjen)

11 mars, S, Sensus Studieförbund för verksamhet i Västerås stift 40 %, Svenska kyrkans lekmannaförbund i Västerås stift 40 %, SKUT-rådet i Västerås stift 20 %

18 mars, R, Sveriges Kyrkosångsförbund 50 %, Svenska Kyrkans Unga 50 % 

25 mars, R, Svenska kyrkans internationella arbete (slut fastekampanjen)

APRIL

2 april, R, Svenska kyrkans internationella arbete

8 april, S, S:t Lukas i Västerås 45 %, S:t Lukas i Falun 45 %, S:t Lukas i Örebro för filialen i Lindesberg 10 %

22 april, R, Sveriges kristna råd

MAJ

10 maj, R, SALT-Barn och unga i EFS 50 %, Svenska Kyrkans Unga 50 %

27 maj, R, Svenska kyrkans internationella arbete

JUNI

17 juni, R, Svenska kyrkans internationella arbete  

JULI

1 juli, R, Svenska kyrkans internationella arbete

22 juli, R,Svenska kyrkan i utlandet

AUGUSTI

12 augusti, R, Svenska kyrkans internationella arbete

26 augusti, R, Diakoniinstitutionerna  

SEPTEMBER

2 september, R, Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd

9 september, S, Den Öppna Dörren i Västerås 50 %, Ung Kyrkomusik i Västerås stift 50 %

23 september, R, Hela människan

30 september, R, Svenska kyrkans i utlandet (start insamlingsperiod)

OKTOBER

 7 oktober, S, Flyktingarbetet i Västerås stift 

14 oktober, R, Sveriges Kyrkosångsförbund 

21 oktober, R, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

NOVEMBER

3 november, R, Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

11 november, S, Vänstiftsarbetet med Lebombostiftet i Mocambique

18 november, R, Svenska kyrkans internationella arbete

DECEMBER

2 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete (start julkampanj)

9 december, S, Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik 

16 december, R, Svenska Kyrkans Unga

25 december, S, Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift

26 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)

30 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete ((del av julkampanjen)