Två flickor med en kollektkorg
Foto: Jhannes Frandsen/ Ikon

Kollektlista

Här hittar du kollektlista för 2024!

Kollektlista för januari - december 2024

Alla kollektcirkulär läggs ut som pdf.

Rikskollekter för 2024 fastställda av Kyrkostyrelsens arbetsutskott 2023-04-20 och stiftskollekter fastställda av Domkapitlet i Västerås stift 2023-09-12.

R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt

JANUARI 

6 januari, R, Act Svenska kyrkan (slut julkampanjen)

7 januari, S, Stiftelsen Sundborns gamla prästgård

14 januari, R, Svenska kyrkans unga

21 januari, R, Svenska Bibelsällskapet

FEBRUARI

4 februari, S, Västerås stifts kyrkosångsförbund (kollektaffisch)

11 februari, R, Act Svenska kyrkan (start fastekampanjen)

18 februari, S, Vänstiftsarbetet med Lebombo stift i Mocambique 50 % och Karagwe stift i Tanzania 50 %

25 februari, S, S:t Lukas i Falun och Västerås (50%)

MARS 

3 mars, R, Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen?)

10 mars, S, Ung kyrkomusik i Västerås stift

17 mars, R, Svenska Kyrkans Unga 50 %,  Sveriges Kyrkosångsförbund 50 %

24 mars, R, Act Svenska kyrkan (slut fastekampanjen)

31 mars, S, Finnåkers kursgård

APRIL

1 april, R, Act Svenska kyrkan

14 april, R, Sveriges kristna råd, SKR

28 april, R, EFS

MAJ

9 maj, R, Svenska Kyrkans Unga 50 %,  SALT- Barn och unga i EFS 50 % 

26 maj, R, Act Svenska kyrkan

JUNI

16 juni, R, Act Svenska kyrkan

30 juni, R, Act Svenska kyrkan

JULI

14 juli, R, Svenska kyrkan i utlandet 

AUGUSTI

4 augusti, R, Act Svenska kyrkan

11 augusti, R, Hela Människan

18 augusti, S, Västerås stifts insamling för nödbistånd 50 % (DK §117/22 Västerås stifts fond för nödbistånd), Kyrkans SOS 50 %

25 augusti, R, Diakoniinstitutionerna

SEPTEMBER

1 september, R, Ekumenisk rikskollekt, (Europeiska kyrkokonferensen?) Kyrkornas världsråd

29 september, R, Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)

OKTOBER

13 oktober, R, Sveriges Kyrkosångsförbund

20 oktober, R, Asylrättscentrum , flyer för utskrift

27 oktober, S, Kristna fredsrörelsen (33%) Asylrättscentrum (33%) SKUT-rådet i Västerås stift (33%)

 

NOVEMBER

2 november, R, Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

17 november, R, Act Svenska kyrkan 

 

DECEMBER

1 december, R, Act svenska kyrkan (start insamlingsperiod)

8 december, R, Svenska kyrkans unga 

22 december, R, Act Svenska kyrkan

24 december, S, Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik

25 december, S, Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift

26 december, R, Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

 

 

 

Du kanske även är intresserad av

Gudstjänst

Varje år görs ungefär 1 miljon gudstjänstbesök i kyrkor i Västerås stift. Lägg därtill alla spontana besök av människor som går in i en kyrka för att tända ett ljus, be en bön eller bara hitta sinnesro.Våra kyrkor är levande miljöer för Gudsmöten.