Två flickor med en kollektkorg
Foto: Jhannes Frandsen/ Ikon

Kollektlista

Här hittar du kollektlista för januari-december 2023!

Kollektlista för januari-december 2023

Alla kollektcirkulär läggs ut som pdf.

Rikskollekter fastställda av Kyrkostyrelsens arbetsutskott 2022-04-28 och stiftskollekter fastställda av Domkapitlet i Västerås stift 2022-09-13.

R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt

JANUARI

6 januari, R, Act Svenska kyrkan (slut julkampanjen)

8 januari, S, Stiftelsen Sundborns gamla prästgård

22 januari, R, Svenska Bibelsällskapet

29 januari, R, Svenska Kyrkans Unga

FEBRUARI

5 februari, S, Västerås stifts kyrkosångsförbund (kollektaffisch)

12 februari, S, Vänstiftsarbetet med Lebombo stift i Mocambique 50 % och Karagwe stift i Tanzania 50 %

19 februari, R, Act Svenska kyrkan (start fastekampanjen)

MARS

5 mars, S, S:t Lukas i Falun och Västerås 

12 mars, R, Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)

19 mars, S, Kristna fredsrörelsen 33 %Asylrättscentrum 33 %
SKUT-rådet i Västerås stift 33 %

26 mars, R, Svenska Kyrkans Unga 50 %,  Sveriges Kyrkosångsförbund 50 %

APRIL

2 april, R, Act Svenska kyrkan

9 april, S, Finnåkers kursgård

10 april, R, Act Svenska kyrkan

23 april, R, EFS

MAJ

7 maj, R, Sveriges kristna råd

18 maj, R, Svenska Kyrkans Unga 50 %,  SALT- Barn och unga i EFS 50 %

21 maj, R, Act Svenska kyrkan

JUNI

4 juni, R, Act Svenska kyrkan

JULI

2 juli, R, Act Svenska kyrkan

23 juli, R, Svenska kyrkan i utlandet

AUGUSTI

6 augusti, R, Act Svenska kyrkan

13 augusti, S, Västerås stifts insamling för nödbistånd 50 % (DK §117/22 Västerås stifts fond för nödbistånd), Kyrkans SOS 50 %

20 augusti, R, Hela Människan

SEPTEMBER

3 september, R, Diakoniinstitutionerna

10 september, R, Ekumenisk rikskollekt, (Europeiska kyrkokonferensen)

OKTOBER

1 oktober, R, Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)

8 oktober, R, Sveriges Kyrkosångsförbund

22 oktober, R, Asylrättscentrum

29 oktober, S, Ung Kyrkomusik i Västerås stift 

NOVEMBER

4 november, R, Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

19 november, R, Act Svenska kyrkan

DECEMBER

3 december, R, Act Svenska kyrkan (start julkampanjen)

10 december, R, Svenska Kyrkans Unga

17 december, R, Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

24 december, S, Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik

25 december, S, Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift

26 december, R, Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)