Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kollektlista


Alla kollektcirkulär läggs ut som pdf.                                                                 

Rikskollekter fastställda av Kyrkostyrelsen 2016-04-21 och stiftskollekter fastställda av Domkapitlet i Västerås stift 2016-08-23.

R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt

2017

JANUARI  

1 januari, R, Svenska kyrkans internationella arbete

6 januari, R, Svenska kyrkans internationella arbete (slut julkampanj)

8 januari, S, Stiftelsen Sundborns gamla prästgård

22 januari, R, Svenska Bibelsällskapet

29 januari, S, Västerås stifts kyrkosångsförbund

FEBRUARI

5 februari, R, Svenska Kyrkans Unga

12 februari, S, Finnåkers kursgård

26 februari, R, Svenska kyrkans internationella arbete (start fastekampanjen)

MARS

5 mars, R, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS

12 mars, S, Sensus Studieförbund för verksamhet i Västerås stift 50 %, Svenska kyrkans lekmannaförbund i Västerås stift 50 %

19 mars, R, Svenska kyrkans internationella arbete

26 mars, R, Sveriges Kyrkosångsförbund 50 %, Svenska Kyrkans Unga 50 %

APRIL

9 april, R, Svenska kyrkans internationella arbete (slut fastekampanjen)

17 april, R, Svenska kyrkans internationella arbete

23 april, S, S:t Lukas i Västerås 45 %, S:t Lukas i Falun 45 %, S:t Lukas i Örebro för filialen i Lindesberg 10 %

30 april, R, Sveriges kristna råd

MAJ                                                                             

14 maj, R, SALT-Barn och unga i EFS 50 %, Svenska Kyrkans Unga 50 %

JUNI                                                                         

11 juni, R, Svenska kyrkans internationella arbete

JULI                                                                              

2 juli, R, Svenska kyrkans internationella arbete

23 juli, R, Svenska kyrkan i utlandet

AUGUSTI                                                                   

13 augusti, R, Svenska kyrkans internationella arbete

27 augusti, R, Hela människan

SEPTEMBER                                                              

10 september, R, Diakoniinstitutionerna 

17 september, R, Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen (KEK)

24 september, S, Den Öppna Dörren i Västerås 50 %,
Ung Kyrkomusik i Västerås stift 50 %

OKTOBER                                                                   

1 oktober, R, Svenska kyrkans i utlandet (start insamlingsperiod)

8 oktober, R, Sveriges Kyrkosångsförbund

22 oktober, R,  Rådgivningsbyrån

23 oktober, S, Flyktingarbetet i Västerås stift

NOVEMBER                                                              

4 november, R, Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

12 november, S, Vänstiftsarbete med Lebombostiftet i Mocambique

19 november, R, Svenska kyrkans internationella arbete

DECEMBER

3 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete (start julkampanj)

10 december, R, Svenska Kyrkans Unga

17 december, S, Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik

24 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete

25 december, S, Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift

26 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete