Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kollektlista

 

Alla kollektcirkulär läggs ut som pdf.

Rikskollekter fastställda av Kyrkostyrelsen 2017-04-20 och stiftskollekter fastställda av Domkapitlet i Västerås stift 2017-08-22. 

R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt 

2018

JANUARI

6 januari, R, Svenska kyrkans internationella arbete (slut julkampanj) 

14 januari, S, Stiftelsen Sundborns gamla prästgård 

21 januari, R, Svenska Bibelsällskapet

28 januari, R,  Svenska Kyrkans Unga
https://svenskakyrkansunga.se/fordjupning/kollektkampanj/

FEBRUARI

4 februari, S, Västerås stifts kyrkosångsförbund

11 februari, R, Svenska kyrkans internationella arbete (start fastekampanjen) 

18 februari, S, Finnåkers kursgård

25 februari, R, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS

MARS

4 mars, R, Svenska kyrkans internationella arbete (del av fastekampanjen)

11 mars, S, Sensus Studieförbund för verksamhet i Västerås stift 40 %, Svenska kyrkans lekmannaförbund i Västerås stift 40 %, SKUT-rådet i Västerås stift 20 %

18 mars, R, Sveriges Kyrkosångsförbund 50 %, Svenska Kyrkans Unga 50 % 

25 mars, R, Svenska kyrkans internationella arbete (slut fastekampanjen)

APRIL

2 april, R, Svenska kyrkans internationella arbete

8 april, S, S:t Lukas i Västerås 45 %, S:t Lukas i Falun 45 %, S:t Lukas i Örebro för filialen i Lindesberg 10 %

22 april, R, Sveriges kristna råd

MAJ

10 maj, R, SALT-Barn och unga i EFS 50 %, Svenska Kyrkans Unga 50 %

27 maj, R, Svenska kyrkans internationella arbete

JUNI

17 juni, R, Svenska kyrkans internationella arbete  

JULI

1 juli, R, Svenska kyrkans internationella arbete

22 juli, R,Svenska kyrkan i utlandet

AUGUSTI

12 augusti, R, Svenska kyrkans internationella arbete

26 augusti, R, Diakoniinstitutionerna  

SEPTEMBER

2 september, R, Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd

9 september, S, Den Öppna Dörren i Västerås 50 %, Ung Kyrkomusik i Västerås stift 50 %

23 september, R, Hela människan

30 september, R, Svenska kyrkans i utlandet (start insamlingsperiod)

OKTOBER

 7 oktober, S, Flyktingarbetet i Västerås stift 

14 oktober, R, Sveriges Kyrkosångsförbund 

21 oktober, R, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

NOVEMBER

3 november, R, Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

11 november, S, Vänstiftsarbetet med Lebombostiftet i Mocambique

18 november, R, Svenska kyrkans internationella arbete

DECEMBER

2 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete (start julkampanj)

9 december, S, Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik 

16 december, R, Svenska Kyrkans Unga

25 december, S, Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift

26 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)

30 december, R, Svenska kyrkans internationella arbete ((del av julkampanjen)