Person i grå T-shirt med Svenska kyrkan-logga i ett kyrkorum
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Församlingsstöd

Här hittar du som är engagerad i församlingen, till exempel som förtroendevald eller ideell medarbetare, nyheter, verktyg och tips på utbildningar.

Nyheter

Dopsatsning 2023

Under första kvartalet av nästa år kommer Svenska kyrkan att uppmärksamma dopet genom en särskild satsning på film i digitala medier. Lokala enheter uppmuntras att hjälpa till att sprida filmen och lyfta dopet lokalt. 

Utbildningar

En yngre man och en äldre kvinna samtalar under ett träd.

Växa i roll och uppdrag

En webbaserad utbildning för dig som ordförande och vice ordförande. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är helt ny i rollen är intentionen att du ska berikas och stärkas i ditt uppdrag - till kyrkans bästa.

Att vara huvudman för begravningsverksamhet

Vilka skyldigheter följer av församlingens huvudmannaskap för begravningsverksamheten? Kom och lär dig mer om begravningslagen och begravningsförordningen.

Fler utbildningar

Här hittar du hela Västerås stifts kursutbud för dig som är engagerad i församlingen.

Resurser

En kvinna i blå tröja antecknar i ett block

Den dubbla ansvarslinjen

En guide för dig som är förtroendevald som stöd i ditt arbete.

Vald!

En serie samtalskort som du använder för att skapa samtal om vad det innebär att vara förtroendevald i Svenska kyrkan.

Kollektlista

Här hittar du kollektlista för januari-december 2023!

Förbönslista

Här finns förbönslista för 2023.

Rutiner

Medelålders man tittar in i kameran

Efterträdarval

Så gör ni om en förtroendevald avsäger sig sitt uppdrag.