Person i grå T-shirt med Svenska kyrkan-logga i ett kyrkorum
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Församlingsstöd

Här hittar du som är engagerad i församlingen, till exempel som förtroendevald eller ideell medarbetare, nyheter, verktyg och tips på utbildningar.

Aktuellt

Färdplan för klimatet

Färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

Kyrkfönster med vit duva mot gul botten.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet till förtroendevalda och ideella kommer ut en till två gånger per termin. Här kan du läsa nyheter från Västerås stift och ta del av kurser som du kan gå och annat aktuellt.

Utbildningar

En yngre man och en äldre kvinna samtalar under ett träd.

Växa i roll och uppdrag

En webbaserad utbildning för dig som ordförande och vice ordförande. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är helt ny i rollen är intentionen att du ska berikas och stärkas i ditt uppdrag - till kyrkans bästa.

Fler utbildningar

Här hittar du hela Västerås stifts kursutbud för dig som är engagerad i församlingen.

Gudstjänst

Två flickor med en kollektkorg

Kollektlista

Här hittar du kollektlista för 2024!

En kvinna med knäppta händer vid en ljusstake.

Förbönslista

Här finns förbönslista för år 2023 och 2024.

Gudstjänst

Varje år görs ungefär 1 miljon gudstjänstbesök i kyrkor i Västerås stift. Lägg därtill alla spontana besök av människor som går in i en kyrka för att tända ett ljus, be en bön eller bara hitta sinnesro.Våra kyrkor är levande miljöer för Gudsmöten.

Guider och samtalskort för förtroendevalda

En kvinna i blå tröja antecknar i ett block

Den dubbla ansvarslinjen

En guide för dig som är förtroendevald som stöd i ditt arbete.

Vald!

En serie samtalskort som du använder för att skapa samtal om vad det innebär att vara förtroendevald i Svenska kyrkan.

Rutiner

Medelålders man tittar in i kameran

Efterträdarval

Om en ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige eller stiftsfullmäktige avsäger sitt uppdrag, flyttar eller avlider ska stiftsstyrelsen utse en efterträdare. Här kan du läsa om hur du begär ett efterträdarval.

Någon håller upp en visselpipa. Ett ansikte syns suddigt i bakgrunden.

Visselblåsarfunktion

Västerås stift har en visselblåsarfunktion som är till för dig som är anställd eller förtroendevald. Här kan du anmäla misstankar om missförhållanden inom Västerås stift.

Domkapitlet

Ärenden till domkapitlet

Här hittar information om hur du anmäler ett ärenden till Västerås stifts domkapitel.